Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Seminář k bakalářské práci

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFSBP Z 1 0.5C česky
Přednášející:
Cvičící:
Monika Donevová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět by měl studentům vštípit správný způsob zpracování bakalářské práce, představit jim základní typografické požadavky na bakalářskou práci a seznámit je s metodami moderní práce s informačními zdroji a sběru informací, vysvětlit vhodné návyky prezentace získaných výsledků a umožnit jim osvojit si principy informační etiky a správného používání bibliografických citací.

Požadavky:

Podmínkou zápočtu je 100% účast na třech cvičení, která bude kontrolována. V opačném případě budou studenti ze znalostí přezkoušeni podle rozpisu, který vypíše garant předmětu.

Vyplnění návrhu Podkladu zadání bakalářské práce.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Témata seminářů

Jak vybrat téma bakalářské práce, citace

Podklady pro bakalářskou práci - literatura, osnova práce, kazuistika

Formální náležitosti bakalářské práce

Cíle studia:

Získat základní informace ke korektnímu zpracování bakalářské práce.

Studijní materiály:

[1] SPOUSTA, Vladimír a kol. Vádemékum autora odborné a vědecké práce. Brno: PdF MU, 2000. 1.

vyd. 158 s. ISBN 8021023872

[2] FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých

škol. Brno: Knihař, 2002. 1. vydání. 223 s. ISBN 8086292053.

[3] MEŠKO, Dušan a kol. Akademická příručka. Martin, 2006. české, upravené vydání. 481 s. ISBN 80-8063-219-7

[4] PAVELKA František a Petr KLÍMEK. Aplikovaná statistika. Zlín, 2000. 1. vydání. 132 s.

ISBN 80-214-1545-2

[5] BIERNATOVA , Olga. Bibliografické citace dle aktualizované normy ISO 690. Dostupné také z: http://ow.ly/6FX1Z

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-111
Donevová M.
10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-111
Donevová M.
10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 2)
Kladno FBMI
Učebna
St
Čt
místnost KL:K-111
Donevová M.
08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 3)
Kladno FBMI
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2839506.html