Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Léčebná tělesná výchova

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFLTV KZ 1 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Aleš Příhoda (gar.), Kateřina Jinochová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Podání přehledu o fyzioterapeutických úkonech v rámci základní rehabilitační péče o pacienty především v lůžkových zařízeních. Teoretický podklad technik včetně praktické demonstrace a následného nácviku.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet: 100% účast na praktické výuce (80 % při doložení lékařské zprávy), průběžné praktické a teoretické přezkoušení, závěrečná praktická zkouška

Student nesmí být v průběhu semestru hodnocen klasifikačním stupněm F. V takovém případě nebude student připuštěn k závěrečné praktické zkoušce.

Konečné hodnocení - podmínkou k udělení klasifikovaného zápočtu je splnění všech dílčích, výše uvedených požadavků v průběhu semestru

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Pohyb, rozdělení pohybu, prevence TEN

2. Polohování, polohy VNZ, VNB, polohovací pomůcky

3. Pasivní pohyby HK

4. Pasivní pohyby DK

5. Kondiční cvičení individuální a skupinové, zásady a správné provedení

6. Manipulace s pacientem, otáčení na bok, nácvik sedu a stoje, vertikalizace

7. Chůze s ortopedickými pomůckami, úprava pomůcky dle stavu pacienta, typy chůze

8. Základy respirační fyzioterapie, dechová gymnastika a její rozdělení

9. Míčková facilitace, míčkování, ošetření jizev, zásady

10. Souhrnné opakování praktických znalostí z předchozích cvičení

Cíle studia:

Cíle: získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Fyzioterapeut.

Studijní materiály:

[1]Haladová E. a kol: Léčebná tšlesná výchova .Institut pro další vzdělání pracovníků ve zdravotnictví v Brně 1997. ISBN 80-7013-236-1

[2]Hošková ,B., Matoušová, M.: Kapitoly z didaktiky zdravotní tělesné výchovy. Pra-ha:Karolinum 1998 ,134 str.

[3]Hromádková J.a kol.: Fyzioterapie .Jinočany.H a H 1999,ISBN 80-86022-45-5

[4]Kolář, P.: Rehabilitace v klinické praxi .Galén 2009 ISBN 978-80-7262-657-1

[5]Pavlů,D.:Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody.CERM .s.r.o.2003 ISBN 80-7204-312-9

[6] Véle.F.:Kineziologie posturálního systému.Univerzita Karlova.Praha 1995 ISBN 80-7184-100-5

[7] Chaloupka,R.a kol.:Vybrané kapitoly z LTV v ortopedii a traumatologii.NCO NZO Br-no,2003.

[8] Kabelíková,K.,Vávrová,M.: Cvičení k obnovení a udržení svalové rovnováhy. Pra-ha,Grada, 1997 ISBN 80-7169-384-7

[9] Kolektiv autorů: Léčebná rehabilitace.H a H ,Jinočany 1994.ISBN 80-85787-69-5

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-208
Jinochová K.
12:00–13:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
místnost KL:K-208
Příhoda A.
16:00–17:50
(paralelka 2)
Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
Út
místnost KL:K-208
Příhoda A.
16:00–17:50
(paralelka 3)
Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2837206.html