Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Masáž a měkké techniky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFMMT KZ 2 0P+3C česky
Přednášející:
Cvičící:
Simona Hájková (gar.), Barbora Ducárová, Monika Kimličková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Praktické zvládnutí palpačních postupů, teoretická i praktická znalost jednotlivých typů masáží a ostatních technik měkkých tkání, kontraindikace a způsoby aplikace. Demonstrace a základní nácvik.

Požadavky:

Požadavky klasifikovaného zápočtu:

* 100% účast na cvičeních (v závažném případě, jako je nemoc, je nutné doložit nepřítomnost potvrzením od lékaře)

* průběžné zkoušení, z něhož nesmí být student opakovaně hodnocen stupněm F

* písemný test

* praktické prokázání získaných znalostí a dovedností

Písemné prokázání získaných znalostí testem, 70% úspěšnost. Počet otázek 40. Za každou stoprocentně zodpovězenou otázku získá student 2 body.

Tematické okruhy ke splnění klasifikovaného zápočtu odpovídají tématům praktických hodin, viz harmonogram přednášek.

Bodové hodnocení:

Počet bodů 80 - 77 = A

Počet bodů 76 - 73 = B

Počet bodů 72 - 69 = C

Počet bodů 68 - 65 = D

Počet bodů 64 - 56 = E

Počet bodů 55 a méně F

Při sporném počtu bodů z písemného testu může vyučující rozhodnout o ústním přezkoušení.

praktické prokázání získaných znalostí a dovedností

Na klasifikovaný zápočet má student pouze jeden pokus. Není přípustné více pokusů.

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

neurčeno

Osnova cvičení:

Úvod do masáží, historie masáží, definice pojmů

Pravidla klasické masáže, indikace, kontraindikace, základní hmaty a masážní prostředky

Dotyk, základní anatomické pojmy

Psychologie dotykových povolání

Praktický nácvik masáže šíje

Praktický nácvik masáže zad

Praktický nácvik masáže dolních končetin

Praktický nácvik masáže horních končetin, hrudníku

a břicha

Praktický nácvik masáže obličejové a vlasové části

hlavy

Segmentová reflexní masáž

Vazivová a periostová reflexní masáž

Měkké techniky - kůže, podkoží, facie, sval,

periost (oblast hlavy, zad, hrudníku, končetin)

Sportovní masáž, masáž dětí

Opakování, vybrané téma

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru fyzioterapeut Bc.

Studijní materiály:

Povinná literatura :

Flandera, S.: Klasická masáž, Olomouc: Poznání, 2005. 212 s

Honzák,R. Komunikační pasti v medicíně. Praha : Galén, 1999.165 s. ISBN 80-7262-032-0.

Kvapilík,J. Sportovní masáž pro každého. Praha : Olympia, 1991. 145 s. ISBN 80-7033-12.

Kimličková, M. a R. Dušková. Masáž a měkké techniky - klasická masáž: Studijní materiál pro praktickou výuku předmětu Masáž a měkké techniky u bakalářského oboru Fyzioterapie. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2014, 86 s. ISBN 978-80-01-05646-2.

PLAČKOVÁ, Anna. Liečebná masáž. 2., dopln. vyd. Martin: Osveta, 2009, 322 s. ISBN 978-80-8063-319-6.

Doporučená literatura :

Bechyně, M.: Lymfodrenáž. IPVZ Praha, 2007

Benda, K.: Lymfedém - komplexní fyzioterapie, lymfodrenáže a doplňující léčebná péče, Národní centrum ošetřovatelství, Brno, 2008

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-208
Hájková S.
12:00–14:50
(paralelka 2)
Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
Út
místnost KL:K-208
Kimličková M.
10:00–12:50
(paralelka 3)
Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
místnost KL:K-208
Hájková S.
14:00–16:50
(paralelka 4)
Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
St
místnost KL:K-208
Kimličková M.
08:00–10:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
místnost KL:K-208
Kimličková M.
12:00–14:50
(paralelka 5)
Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
místnost KL:K-310
Ducárová B.
12:00–14:50
(paralelka 7)
Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
Čt
místnost KL:K-208
Hájková S.
14:00–16:50
(paralelka 6)
Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2836206.html