Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Biomechanika a biomateriály

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFBB Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Matej Daniel (gar.), Martin Otáhal
Cvičící:
Matej Daniel (gar.), Martin Otáhal
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Historie biomechaniky, metody biomechaniky. Mechanika kosti, mechanika vazu, mechanika chrupavky, mechanika svalu. Mechanika jednoduchých pohybů. Mechanika komplexních pohybů - chůze. Principy a metody mechaniky tkání. Biomechanika horní končetiny. Biomechanika dolní končetiny. Niomechanika páteře. Biomechanika CVS. Pomůcky, náhrady, léčba - biomateriály a biokompatibilita. Experimentální biomechanika.

Požadavky:

A. Podmínky zápočtu:

A1 ? Získání 5 bodů z průběžných testů (max.10 bodů),

A2 - získání min. 10 bodů ze 2 zápočtových písemných testů, max. 20 bodů,

A3 - účast na seminářích min 80%.

A4- vypracování dvou referátů

B. Podmínky zkoušky:

B1 - písemná zkouška se skládá ze tří částí:

B11 - 1. část: odpovědi ANO/NE - 10 bodů,

B12 - 2. část: jednoduché úlohy - 20 bodů,

B13 - 3. část: komplexní úlohy z biomechaniky - 30 bodů,

B2 - ústní přezkoušení z teorie biomechaniky - 10 bodů,

B3 - pro úspěšné složení zkoušky je nutné absolvovat každou z těchto výše uvedených částí minimálně na 50%.

Celkové hodnocení je pak dle ECTS klasifikační stupnice.

Osnova přednášek:

1. Měření, škálování a odhad

2. Svalové síly

3. Mechanika kloubů

4. Vnější síly, těžiště

5. Mechanika kostí

6. Mechanika vazu a chrupavky

7. Mechanika svalu

8. Analýza pohybů

9. Dynamika pohybů

10. Energie v pohybu

11. Mechanika DK

12. Mechanika HK

13. Mechanika páteře

14. Mechanika tekutin

Osnova cvičení:

1. Měření, škálování a odhad

2. Vektorový počet, výslednice sil, skládání a rozklad sil

3. Rovnováha sil, uvolnění tělesa

4. Moment síly

5. Těžiště

6. Rovnováha tělesa, soustavy těles

7. První zápočtová písemka, opakování

8. Kinematika, rovinný pohyb, pohyb rovnoměrný, pohyb rovnoměrně zrychlený

9. Kinematika volný pád, šikmí vrh, rotační pohyb.

10. Dynamika pohybů, dynamické účinky

11. Energie v pohybu, zákon o zachování energie

12. Pružnost a pevnost

13. Komplexní úlohy

14. Druhá zápočtová písemka, opakování

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru fyzioterapeut.

Studijní materiály:

[1] Daniel, M., Mareš, T.: Experimentální biomechanika. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2008.

[2] http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/biomechanika/index.php - kompendium 2000

[3] Valenta, J. a kol.: Biomechanika. Praha: Academia, 1985.

[4] Valenta, J., Konvičková, S.: Biomechanika člověka 1. - svalově kosterní systém. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1997.

[5] Hall, S.: Basic Biomechanics. 5th ed. New York: McGraw-Hill, 2006. 576 s.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-233
Otáhal M.
16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

místnost KL:C-1
Daniel M.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
C1, Velký sál
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2836006.html