Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Pohybové aktivity a sport handicapovaných

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFPAS Z 3 1+0 česky
Přednášející:
Monika Kimličková (gar.)
Cvičící:
Monika Kimličková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Seznámení s kondičním a vrcholovým sportem tělesně a zdravotně postižených. Sport jako součást komprehenzívní terapie, podpora bazální terapie. Využití pohybových a sportovních aktivit v psychosociální rehabilitaci. Sociální význam sportu, integrace prostřednictvím sportu do majoritní společnosti. Setkání s aktivními handicapovanými sportovci.

Požadavky:

zápočet

písemné prokázání získaných znalostí testem, 80% úspěšnost.

Osnova přednášek:

Historie a současnost sportu tělesně

postižených (TP)

Formy tělesné výchovy postižených 3. týden Význam sportu tělesně postižených

Skupinová terapie. Malé hry

Sportovní odvětví pro zdravotně postižené

Klasifikace postižení pro jednotlivé sporty.

Pravidla, soutěžní řády

Odbornost trenéra, rozhodčího, cvičitele

sportu TP

Kompenzační cvičení TP sportovců. Materiální zabezpečení sportu

Sport handicapovaných dětí

Sport amputovaných

Sport po míšní lézi

Vrcholový sport TP

Organizace sportu TP v ČR

Osnova cvičení:

Neurčena

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Fyzioterapeut Bc.

Studijní materiály:

Povinná literatura

Kučera, M., Kolář, P., Dylevský, I. a kol.: Dítě a sport, Galen 2008

Heller, J.; Potměšil, J.: Zdravotní přínos sportu u aktivních paraplegiků. Národní konference „Sport v České republice na začátku nového tisíciletí“, 2001

Doporučená literatura

Dylevský, I. a kol.: Pohybový systém a zátěž. Praha, Grada 1997 (nejsou novější texty)

Kučera, M.; Dylevský, I. a kol.: Sportovní medicína. Praha, Grada Publishing 1999

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-1
Kimličková M.
14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2838506.html