Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Sociální a pracovní rehabilitace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFSPR Z,ZK 3 1P+2C česky
Přednášející:
Petra Sládková (gar.)
Cvičící:
Petra Sládková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Informace o problematice sociální a pracovní rehabilitace. Sociální řešení pacienta, postupy a prostředky pracovní rehabilitace, zařazení tělesně postiženého do pracovního procesu. Systém sociální péče státu.

Požadavky:

zápočet: 80 % účast, zpracování seminární práce na zadané téma v rozsahu min. 4 stran formátu A4.

zkouška: ústní formou. Tematické okruhy ke zkoušce odpovídají odpřednášeným tématům jednotlivých přednášek. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze studenti, kterým byl udělen zápočet.

upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

Organizace ucelené rehabilitace a její

realizace

Sociální rehabilitace - cíle a prostředky

Základní sociálně právní předpisy. Organizace

státní sociální péče

Pracovní rehabilitace - cíle a prostředky

Problematika přípravy na pracovní

rehabilitace

Ergodiagnostické vyšetření

Posuzování zdravotní způsobilosti

Zařazení osob postižených na zdraví do

pracovního procesu. Rekvalifikace

Optimalizace pracovních podmínek pro tělesně

postižené

Analýzy pracovišť a pracocních činností

Posudkové aspekty onemocnění pohybového

aparátu

Současná mezinárodní klasifikace zdravotního

pojištění

Problematika důchodového řešení. Kazuistiky.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Fyzioterapeut.

Studijní materiály:

[1]Votava, J. a kol.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha 2003

[2]Pfeiffer, J.: Rehabilitace, léčebné, pracovní a sociální aspekty, Karolinum 2006

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-2
Sládková P.
16:00–16:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2
místnost KL:K-2
Sládková P.
17:00–18:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Sál 2
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2840606.html