Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Zpracování bakalářské práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFZBP Z 4 2XT česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení nemocnice I. (17PBFOAR1)
Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení II. (17PBFOAR2)
Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice I (17PBFOPR1)
Odborná praxe na rehabilitačním lůžkovém zařízení nemocnice II. (17PBFOPR2)
Odborná praxe v rehabilitačním ústavu I. (17PBFORU1)
Odborná praxe v rehabilitačním ústavu II. (17PBFORU2)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Samostatná práce studenta v závěru studia, kdy má student prokázat schopnost samostatně a komplexně zpracovat dané téma s využitím poznatků získaných během studia. Téma práce si student vybírá z témat nabízených oborovou katedrou, případně si může zvolit vlastní téma a vedoucího práce. Práci si student povinně zapisuje na začátku 6. semestru. V tomto semestru práci odevzdá a obhájí. Obhajoba BP je součástí státní závěrečné zkoušky.

Požadavky:

Zápočet za bakalářskou práci je udělen na základě splnění všech formálních náležitostí stanovených a zveřejněných oborovou katedrou.

Osnova přednášek:

Náplní je zpracování samostatné bakalářské práce pod vedením školitele.

Osnova cvičení:

neurčena

Cíle studia:

Vypracování vlastní bakalářské práce na předepsané téma

Studijní materiály:

tématická literatura

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2841706.html