Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základy reflexních a manuálních metod-Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFZRM2 ZK 4 25XH česky
Podmínkou zápisu předmětu je, že student získal v předchozích semestrech zápočet z následujících předmětů:
Základy reflexních a manuálních metod-Bobath koncept, metoda L. Mojžíšové I. (17PBFZRM1)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět seznamuje se základy různých diagnosticko-terapeutických konceptů.

V části I. je hlavní pozornost soustředěna na Přístupy v manuální medicíně různých autorů (např. Lewit, Rychlíková, Tichý). V praktické části jsou procvičeny mobilizace a automobilizace periferních kloubů a páteře.

Požadavky:

Zápočet:

Pro udělení zápočtu je nutná 100% účast na cvičeních (absence možná pouze lékařsky podložena a je možná pouze jedna). Delší absence je řešena individuálně.

Zápočet je udělen s ohledem na práci posluchače na cvičeních, průběžné kontroly znalosti, prokázání znalostí při praktickém přezkoušení v průběhu semestru a závěrečná praktická zkouška.

Osnova přednášek:

Neurčena

Osnova cvičení:

1. týden – Úvod do mobilizačních a relaxačních technik, mobilizace periferních kloubů horní končetiny – prsty, zápěstí.

2. týden-Mobilizace periferních kloubů horní končetiny – zápěstí (dokončení), loketní kloub.

3. týden-Mobilizace periferních kloubů horní končetiny ramenní kloub, lopatka a skloubení klíční kosti.

4. týden-Mobilizace periferních kloubů dolní končetiny – klouby prstců a nártu, hlezenní kloub.

5. týden-Mobilizace periferních kloubů dolní končetiny – kolenní a kyčelní kloub.

6. týden-Opakování probraných technik – zkoušení.

7. týden-Mobilizace a automobilizace v oblasti krční páteř.

8. týden-Mobilizace a automobilizace v oblasti hrudní páteře a žeber.

9. týden-Mobilizace a automobilizace v oblasti bederní páteře.

10. týden-Praktické zkoušení a udělení zápočtu.

Cíle studia:

Získat základní znalosti a dovednosti v diagnostických a mobilizačních technikách v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Fyzioterapie.

Studijní materiály:

[1.] Kolář, P. a kol.: Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN 978 - 80 - 7262 - 657 - 1.

[2.] KOLEKTIV AUTORŮ: Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové. Praha: Grada, 1996. ISBN 80-7169-187-9.

[3.] LEWIT, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. vyd. Praha: Sdělovací technika, 2003. ISBN 80-86645-04-5.

[4.] SALABOVÁ, L., HÁJKOVÁ, S. a NOVOTNÁ, I.: Mobilizační techniky v oblasti páteře. Praha: České vysoké učení technické, 2017. ISBN 978-80-01-06061-2.

[5.] HÁJKOVÁ, S., NOVOTNÁ, I. A SALABOVÁ, L.: Mobilizace periferních kloubů. Praha: České vysoké učení technické, 2014. ISBN 978-80-01-05517-5.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2841606.html