Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Fyzioterapie II - metody, terapeutické postupy a koncepty

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFF2TP Z,ZK 3 2P+4C česky
Podmínkou zápisu předmětu je, že student získal v předchozích semestrech zápočet z následujících předmětů:
Fyzioterapie I. - vyšetřovací postupy (17PBFF1VP)
Přednášející:
Tomáš Nedělka (gar.)
Cvičící:
Tomáš Nedělka (gar.), Martin Brach, Václava Hušková, Martina Lopotová, Milada Luisa Šedivcová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Výuka je zaměřena na dosažení detailní znalosti běžně používaných fyzioterapeutických postupů a osvojení jejich aplikace u jednotlivých syndromů. Studenti se seznámí s neurofyziologickou podstatou kinezioterapeutických postupů a technik. Získají rámcový přehled o hlavních vyšetřovacích metodikách a konceptech ve fyzioterapii tak, aby je mohli aplikovat v praxi. Zahrnuta je znalost indikací a kontraindikací terapeutických metodik a postupů.

Praktická cvičení jsou zaměřena na praktickou výuku osvojených postupů a metodik, kineziologický rozbor a stanovení fyzioterapeutického plánu krátkodobého i dlouhodobého.

Požadavky:

Zápočet:

zápočtový test – dva pokusy (40 otázek, požadovaná min. 50 % úspěšnost)

na praktických cvičeních 100% účast, průběžné přezkoušení praktických dovedností, nesmí být hodnoceno F – celkem potřeba získat 3 známky v průběhu semestru – průměrná známka tohoto hodnocení ovlivní praktické přezkoušení

Upozornění: interval mezi řádným a opravným termínem musí být minimálně sedmidenní.

Zkouška:

Přezkoušení prakticko-teoretických dovedností a znalostí na živém „modelu“ – vylosování otázky, 10 minut příprava, 10 minut zkoušení,

Poznámka: otázky se vrací do osudí po opuštění místnosti

Osnova přednášek:

1. týden Svalové dysbalance, změny svalového napětí.

2. týden Změny délky svalu.

3. týden Změny síly svalové a svalové koordinace a fyzioterapeutické prvky a postupy

4. týden Vyšetření páteře a pánve

5. týden Vyšetření periferních kloubů a teorie blokád

6. týden Vyšetření ideomotorických funkcí

7. týden Neurologické vyšetření. Vyšetření a fyzioterapeutické postupy při poruchách rovnováhy a taxe.

8. týden Metodika senzomotorické stimulace, facilitační prvky a postupy

9. týden Vyšetření a fyzioterapeutické postupy při reedukaci stoje a chůze. Postura a její význam.

10. týden Základy Brüggerova konceptu

11. týden. Vývojová kineziologie, základy Vojtova principu

11. týden Posturálně respirační funkce bránice a její význam z hlediska vývojové kineziologie

12. týden Využití vývojové kineziologie ve fyzioterapii

13. týden Základy fyzioterapie u dětí

14. týden Pomocná a zobrazovací vyšetření ve fyzioterapii

Osnova cvičení:

1. týden Techniky k ovlivnění hypertonických svalových skupin (opakování PIR), AEK, AGR

2. týden Vyšetřovací metody pro krční páteř a temporomandibulární kloub

3. týden Vyšetřovací metody pro Th páteř, žebra a ramenní pletenec

4. týden Vyšetřovací metody pro L-S páteř

5. týden Vyšetřovací postupy pro Pánev, sacroilliakální a kyčelní kloub

6. týden Vyšetřovací postupy pro HK (loket, zápěstí, ruku)

7. týden Vyšetřovací postupy pro DK (koleno, hlezno a nohu)

8. týden Základní neurologické vyšetření (hlavové nervy, reflexy, povrchové a hluboké čití, pyramidové jevy iritační a zánikové)

9. týden Vyšetření stoje a chůze (opakování), vyšetření poruch rovnováhy techniky pro ovlivnění

10. týden Vyšetření a analýza základních pohybových vzorů s ohledem na vývojovou kineziologii, možnosti ovlivnění

11. týden Respirační fyzioterapie s využitím posturálně respiračních funkcí bránice, posturální korekce

12. týden Vyšetření ideomotorických funkcí

13. týden Speciální testy ve fyzioterapii

14. týden Praktická ukázka, sestavení fyzioterapeutického plánu, klinická rozvaha, opakování

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru fyzioterapeut Bc.

Studijní materiály:

Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Praha, Sdělovací technika 2003, ISBN 80-86645-04-5

Kolář, P.et al.: Rehabilitace v klinické praxi,Praha,Galén 2009, ISBN 978-80-7262-657-1

Pavlů, D.: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody,Brno 2003, ISBN 80-7204- 312-9

Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi.Praha.Grada 1997.ISBN 80-7169-256-5

Kučera M, Kolář P., Dylevský I., et al. Dítě, sport a zdraví, Galén 2011

Ambler, Z. Základy neurologie, 2006, Galén

Opavský, J. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty, 2003, Univerzita Palackého v Olomouci.

Výukový film

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-310
Lopotová M.
12:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
místnost KL:K-310
Lopotová M.
16:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
místnost KL:K-208
Brach M.
16:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
Út
St
místnost KL:K-310
Hušková V.
08:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
Čt
místnost KL:K-2
Nedělka T.
16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2838006.html