Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Fyzioterapie II - metody, terapeutické postupy a koncepty

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFF2TP Z,ZK 3 2+4 česky
Podmínkou zápisu předmětu je, že student získal v předchozích semestrech zápočet z následujících předmětů:
Fyzioterapie I. - vyšetřovací postupy (17PBFF1VP)
Přednášející:
Simona Hájková (gar.)
Cvičící:
Šimon Faistaver, Monika Kimličková, Irena Novotná, Lenka Šímová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Výuka je zaměřena na dosažení detailní znalosti běžně používaných fyzioterapeutických postupů a osvojení jejich aplikace u jednotlivých syndromů. Studenti se seznámí s neurofyziologickou podstatou kinezioterapeutických postupů a technik. Získají rámcový přehled o hlavních metodikách a konceptech fyzioterapie, tak, aby je mohli aplikovat v praxi. Zahrnuta je znalost indikací a kontraindikací terapeutických metodik a postupů.

Praktická cvičení jsou zaměřena na praktickou výuku osvojených postupů a metodik, kineziologický rozbor a stanovení fyzioterapeutického plánu krátkodobého i dlouhodobého.

Požadavky:

Zápočet:

na praktických cvičeních 100% účast, průběžné přezkoušení praktických dovedností. Nesmí být hodnoceno F, zápočtový test.( 40 otázek, požadovaná 80 % úspěšnost)

Zkouška:

Přezkoušení praktických dovedností, ústní zkoušení teoretických znalostí.

upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

Vyšetření stoje a chůze ,pohybové stereotypy

Visceromotorické vztahy a autonomní nervový

systém

Vyšetření pomocí funkčních a laboratorních metod

Nervosvalové funkce a jejich klinické vyšetření

Kineziologický rozbor

Testování tíže motorického postižení a omezení

aktivit denního života

Neurologické vyšetření fyzioterapeutem,vyšetření

senzitivních funkcí vyšetření reflexů

Psychické funkce a bolest

Léčebná rehabilitace v neurologii

Léčebná rehabilitace v ortopedii a traumatologii

Léčebná rehabilitace u vybraných interních

onemocnění

Léčebná rehabilitace v onkologii, LR u

bolestivých stavů

Léčebná rehabilitace u psychosomatického

onemocnění,

Léčebná rehabilitace v psychiatrii

Poznámka - pořadí přednášek se může změnit, posluchači budou včas informováni o změně

Osnova cvičení:

1.týden - Vyšetření stoje a chůze

2.týden - Vyšetření a analýza základních pohybových vzorů

3.týden - Techniky cílené k ovlivnění hypertonických svalových skupin techniky cílené k ovlivnění zkrácených svalových skupin

4.týden - Techniky cílené k ovlivnění oslabených svalových skupin

5.týden - Techniky cílené k ovlivnění hypertonických svalových skupin( PIR)

6.týden - Techniky cílené k ovlivnění hypertonických svalových skupin ( PIR)

7.týden - Vyšetření posturálních stabilizace a posturální reaktibility

8.týden - Techniky proprioreceptivního tréninku

9.týden - Speciální testy ve fyzioterapii

10.týden - Postupy respirační fyzioterapie s využitím posturálně respiračních funkcí bránice

11.týden - Kenny terapie

12.týden - Relaxační techniky, opakování

13.týden - Opakování

14.týden - Opakování

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru fyzioterapeut Bc.

Studijní materiály:

Lewit, K.: Manipulační léčba v myoskeletální medicíně, Praha, Sdělovací technika 2003, ISBN 80-86645-04-5

Kolář, P.et al.: Rehabilitace v klinické praxi,Praha,Galén 2009, ISBN 978-80-7262-657-1

Pavlů, D.: Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody,Brno 2003, ISBN 80-7204- 312-9

Véle, F.: Kineziologie pro klinickou praxi.Praha.Grada 1997.ISBN 80-7169-256-5

Kučera M, Kolář P., Dylevský I., et al. Dítě, sport a zdraví, Galén 2011

Výukový film

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-310
Novotná I.
12:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
místnost KL:K-310
Novotná I.
Faistaver Š.

16:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 3)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
Út
místnost KL:K-310
Šímová L.
16:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 5)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
St
místnost KL:K-310
Šímová L.
08:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
místnost KL:K-208
Faistaver Š.
Novotná I.

16:00–19:50
(přednášková par. 1
paralelka 4)

Kladno FBMI
Učebna fyzioterapie
Čt
místnost KL:K-2
Hájková S.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 2

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2838006.html