Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

katedra fyzikální elektroniky

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
12AUX Administrace systému UNIX
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12APL Aplikace laserů
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12ASF Astrofyzika
 
česky ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
12AF Atomová fyzika
 
česky Z,ZK 4 4+0 Předmět není vypsán
12BPFI1 Bakalářská práce 1
 
Předmět není vypsán
12BPLA1 Bakalářská práce 1
 
česky Z 5 0+5 Z 5 0+5 Předmět není vypsán
12BPIF1 Bakalářská práce 1
 
česky Z 5 0+5 Z 5 0+5 Předmět není vypsán
12BPFE1 Bakalářská práce 1
 
česky Z 5 0+5 Z 5 0+5 Předmět není vypsán
12BPFI2 Bakalářská práce 2
 
Předmět není vypsán
12BPLA2 Bakalářská práce 2
 
česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět není vypsán
12BPIF2 Bakalářská práce 2
 
česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět není vypsán
12BPFE2 Bakalářská práce 2
 
česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět není vypsán
12DRP Diferenciální rovnice na počítači
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
12DPOF1 Diplomová práce 1
 
česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět není vypsán
12DPLT1 Diplomová práce 1
 
česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět není vypsán
12DPFN1 Diplomová práce 1
 
česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět není vypsán
12DPFE1 Diplomová práce 1
 
Z 10 10 Předmět není vypsán
12DPIF1 Diplomová práce 1
 
česky Z 10 0+10 Z 10 0+10 Předmět není vypsán
12DPOF2 Diplomová práce 2
 
česky Z 20 0+25 Z 20 0+25 Předmět není vypsán
12DPLT2 Diplomová práce 2
 
česky Z 20 0+25 Z 20 0+25 Předmět není vypsán
12DPFN2 Diplomová práce 2
 
česky Z 20 0+20 Z 20 0+20 Předmět není vypsán
12DPIF2 Diplomová práce 2
 
česky Z 20 0+25 Z 20 0+25 Předmět není vypsán
12DPFE2 Diplomová práce 2
 
Z 20 20 Předmět není vypsán
12ELDY1 Elektrodynamika 1
 
česky Z,ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
12ELDY2 Elektrodynamika 2
 
Z,ZK 5 4+0 Předmět není vypsán
D12EMG Elektromagnetické pole a jeho popis s pomocí numerických metod
 
Předmět není vypsán
12EL3 Elektronika 3
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12ELA Elektronika pro lasery
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D12EVN Elektronika vysokého napětí
 
Předmět není vypsán
12EOP Exkurze na optické pracoviště
 
česky Z 4 0+4 Předmět není vypsán
12FMR Fuzzy modelování a řízení
 
česky ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
12BFY3 Fyzika 3
 
česky Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
12BFY4 Fyzika 4
 
česky Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
12FLP Fyzika a lidské poznání
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
12FDD Fyzika detekce a detektory optického záření
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12FIF Fyzika inerciální fúze
 
česky Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
D12FLP Fyzika laserového plazmatu
 
ZK 2 2 Předmět není vypsán
D12FLG Fyzika laserových generátorů
 
Předmět není vypsán
D12FLZ Fyzika laserových zdrojů krátkovlnného záření
 
Předmět není vypsán
12FLA Fyzika laserů
 
česky Z,ZK 4 4 Předmět není vypsán
12FVHE Fyzika vysokých hustot energie
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12FOPT Fyzikální optika
 
Z,ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
12FOPT1 Fyzikální optika 1
 
česky Z,ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
12FOPT2 Fyzikální optika 2
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12UKP Generace ultrakrátkých impulzů
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12GEOP Geometrická optika
 
česky Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
12GOP Geometrická optika
 
česky KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
12INS1 Informační systémy 1
 
česky Z,ZK 2 2 Předmět není vypsán
12INS2 Informační systémy 2
 
česky Z,ZK 2 2 Předmět není vypsán
12INTO Integrovaná optika
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12IPG Internetová a počítačová gramotnost
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
12KOF1 Koncepce informatické fyziky 1
 
česky Z 3 2+0 Předmět není vypsán
12KOF2 Koncepce informatické fyziky 2
 
česky ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
12KRYO Kryogenní technologie
 
Z 2 2P Předmět není vypsán
D12KVE Kvantová elektrodynamika
 
ZK ZK Předmět není vypsán
12KVEN Kvantová elektronika
 
česky Z,ZK 5 3+1 Předmět není vypsán
D12KNF Kvantová nanofotonika
 
Předmět není vypsán
12KVO Kvantová optika
 
Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
12KOP Kvantová optika
 
česky Z,ZK 5 3+1 Předmět není vypsán
12KGOZ1 Kvantové generátory optického záření 1
 
ZK 2 2P Předmět není vypsán
12KGOZ2 Kvantové generátory optického záření 2
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
D12ALE Lagrangeovské a ALE metody pro hydrodynamiku
 
Předmět není vypsán
12LTB1 Laserová technika 1
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
12LT1 Laserová technika 1
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
12LTB2 Laserová technika 2
 
česky Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
12LT2 Laserová technika 2
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12LPZ Laserové plazma jako zdroj záření a částic
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12LAS Laserové systémy
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
D12LSU Laserové systémy pro generaci ultrakrátkých impulsů
 
ZK Předmět není vypsán
12LPST Laserové, plazmové a svazkové technologie
 
česky ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
12LBM Lasery v biomedicíně
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D12LM Lasery v medicíně
 
Předmět není vypsán
D12MMVP Metody modelování vysokoteplotního plazmatu
 
ZK 2 Předmět není vypsán
12MPF1 Metody počítačové fyziky 1
 
česky Z,ZK 2 2 Předmět není vypsán
12MPF2 Metody počítačové fyziky 2
 
česky Z,ZK 2 2 Předmět není vypsán
12MPP1 Mikroprocesorové praktikum 1
 
česky KZ 4 0+3 Předmět není vypsán
12MPP2 Mikroprocesorové praktikum 2
 
česky KZ 4 0+3 Předmět není vypsán
12MPR1 Mikroprocesory 1
 
česky ZK 4 4+0 Předmět není vypsán
12MPR2 Mikroprocesory 2
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12MOF Molekulová fyzika
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12MMEO Měřící metody elektroniky a optiky
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12NCH Nanochemie
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12NAE Nanoelektronika
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12NF Nanofyzika
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12NAN Nanoskopie a nanocharakterizace
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12NT Nanotechnologie
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12NOP Nelineární optika
 
česky Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
12NLOP Nelineární optika
 
česky Z,ZK 5 3+1 Předmět není vypsán
D12NOG Nelineární optika pro generaci optického záření
 
ZK Předmět není vypsán
12NME1 Numerické metody
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
12NMEA Numerické metody
 
česky KZ 3 2+2 Předmět není vypsán
12NIPL Nízkoteplotní plazma a výboje
 
česky Z,ZK 4 4 Předmět není vypsán
12OSY Operační systémy
 
česky ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
D12OPS Optická spektroskopie
 
ZK Předmět není vypsán
12OPK Optické komunikace
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D12OMMA Optické metody monitorování atmosféry a dálkového průzkumu
 
ZK 2 2 ZK 2 2 Předmět není vypsán
12OSE Optické senzory
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12OSP Optické spektroskopie
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12OPS Optické spektroskopie
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12OVP Optické vlastnosti polovodičů
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12OZS Optické zpracování signálů
 
česky Z,ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
12OPEL Optoelektronika
 
česky Z,ZK 2 2 Předmět není vypsán
12OREZ Otevřené rezonátory
 
Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
12PDBL Pevnolátkové, diodové a barvivové lasery
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12RTGL Plynové a rentgenové lasery
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12RGL Plynové a rentgenové lasery
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12PLS Pokročilé laserové spektroskopie
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D12PMD Pokročilé metody detekce záření
 
Předmět není vypsán
12POM Pokročilé metody programování
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
12EP1 Pokročilé praktikum z elektroniky 1
 
KZ 3 0+2 Předmět není vypsán
12EP2 Pokročilé praktikum z elektroniky 2
 
KZ 3 0+2 Předmět není vypsán
12PPLT Pokročilé praktikum z laserové techniky
 
česky KZ 6 0+4 Předmět není vypsán
12PPRO Pokročilé praktikum z optiky
 
česky KZ 6 0+4 Předmět není vypsán
12POAL Počítačová algebra
 
česky KZ 2 2 Předmět není vypsán
12PF1 Počítačová fyzika 1
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12PFTF1 Počítačová fyzika 1
 
Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
12PF2 Počítačová fyzika 2
 
Z,ZK 2 1+1 Předmět není vypsán
12PFTF2 Počítačová fyzika 2
 
Z,ZK 2 1+1 Předmět není vypsán
12PAS Počítačové algebraické systémy
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
12SFMC1 Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 1
 
česky Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
12SFMC2 Počítačové simulace ve fyzice mnoha částic 2
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D12POEX Počítačové řízení experimentu
 
ZK 2 2 Předmět není vypsán
12POEX Počítačové řízení experimentů
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
12PIN1 Praktická informatika pro inženýry 1
 
česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
12PIN2 Praktická informatika pro inženýry 2
 
česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
12PIN3 Praktická informatika pro inženýry 3
 
česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
12PLM Praktikum z laserové medicíny
 
česky KZ 6 4 Předmět není vypsán
12PSEM Problémový seminář
 
česky Z 2 0+4 Předmět není vypsán
12PDR1 Přenosy dat a rozhraní 1
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
12PDR2 Přenosy dat a rozhraní 2
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
12PN Příprava polovodičových nanostruktur
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12RSEN Regulace a senzory
 
česky Z,ZK 4 4 Předmět není vypsán
12RFO Rentgenová fotonika
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12RNA Robustní numerické algoritmy
 
česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
12SRS Samovolně rostoucí struktury vybraných nanomateriálů
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12SBAP1 Seminář k bakalářské práci 1
 
česky Z 1 0+1 Předmět není vypsán
12SBA1 Seminář k bakalářské práci 1
 
česky Z 1 0+1 Předmět není vypsán
12SBAP2 Seminář k bakalářské práci 2
 
česky Z 1 0+1 Předmět není vypsán
12DSELT1 Seminář k diplomové práci 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
12DSEOF1 Seminář k diplomové práci 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
12DSEIF1 Seminář k diplomové práci 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
12DSFE1 Seminář k diplomové práci 1
 
Z 2 2S Předmět není vypsán
12DSELT2 Seminář k diplomové práci 2
 
česky Z 3 0+2 Předmět není vypsán
12DSEOF2 Seminář k diplomové práci 2
 
česky Z 3 0+2 Předmět není vypsán
12DSEIF2 Seminář k diplomové práci 2
 
česky Z 3 0+2 Předmět není vypsán
12DSFE2 Seminář k diplomové práci 2
 
Z 2 2S Předmět není vypsán
12VSIT1 Seminář k výzkumnému úkolu 1
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
12VSIT2 Seminář k výzkumnému úkolu 2
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
D12SEF Solární energie a fotovoltaika
 
ZK ZK Předmět není vypsán
12SOP Statistická optika
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12CAD Systémy CAD v elektronice
 
česky Z,ZK 4 4+0 Předmět není vypsán
12TAIS Technika a aplikace iontových svazků
 
česky ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
D12TLS Teorie laseru
 
ZK ZK Předmět není vypsán
12VAK Vakuová fyzika a technika
 
česky KZ 4 2+2 Předmět není vypsán
12VKT Vakuová technika
 
KZ 4 2P+2L Předmět není vypsán
12VLA Vláknové lasery a zesilovače
 
česky ZK 3 3+0 Předmět není vypsán
12VLS Vláknové lasery a zesilovače
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
D12VKFP Vybrané kapitoly z fyziky plazmatu
 
Předmět není vypsán
12MODO Vybrané kapitoly z moderní optiky
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
12VKNS Vybrané kapitoly z nanostruktur
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12VPMF Vybrané partie moderní fyziky
 
Z 3 2P+1C Předmět není vypsán
12PICF Vybrané partie z ICF
 
česky KZ 2 2 Předmět není vypsán
D12VPF Vybrané partie z fotoniky a plazmoniky pro kvantové technologie
 
Předmět není vypsán
12VPF Vybrané partie z fyziky
 
česky Z,ZK 4 4 Předmět není vypsán
D12VFOT Vybrané partie z moderní fotoniky
 
ZK 0 ZK 0 Předmět není vypsán
D12NLO Vybrané partie z nelineární optiky
 
Předmět není vypsán
D12VPO Vybrané partie z nelineární optiky pro kvantové technologie
 
Předmět není vypsán
12VFT Vysokofrekvenční a impulsní technika
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12VUFL1 Výzkumný úkol 1
 
česky Z 6 0P+6C Předmět není vypsán
12VUOF1 Výzkumný úkol 1
 
česky Z 6 0+12 Z 6 0+12 Předmět není vypsán
12VULT1 Výzkumný úkol 1
 
česky Z 6 0+12 Z 6 0+12 Předmět není vypsán
12VUFN1 Výzkumný úkol 1
 
česky Z 6 0+12 Z 6 0+12 Předmět není vypsán
12VUIF1 Výzkumný úkol 1
 
česky Z 6 0+12 Z 6 0+12 Předmět není vypsán
12VUFL2 Výzkumný úkol 2
 
česky KZ 8 0P+8C Předmět není vypsán
12VUOF2 Výzkumný úkol 2
 
česky KZ 8 0+12 KZ 8 0+12 Předmět není vypsán
12VULT2 Výzkumný úkol 2
 
česky KZ 8 0+12 KZ 8 0+12 Předmět není vypsán
12VUFN2 Výzkumný úkol 2
 
česky KZ 8 0+12 KZ 8 0+12 Předmět není vypsán
12VUIF2 Výzkumný úkol 2
 
česky KZ 8 0+12 KZ 8 0+12 Předmět není vypsán
12VTV Vědeckotechnické výpočty
 
česky Z 2 1+1 Předmět není vypsán
12PYTH Vědecké programování v Pythonu
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
12PYTHN Vědecké programování v Pythonu
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
12WBK Web pro kodéry
 
česky KZ 2 2+0 Předmět není vypsán
12ZFD Zobrazování fyzikálních dat
 
česky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
12ZDP Zpracování dat pro publikování
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
12ZMDT Zpracování měření a dat
 
Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
12EPR1 Základní praktikum z elektroniky 1
 
KZ 3 0+2 Předmět není vypsán
12EPR2 Základní praktikum z elektroniky 2
 
KZ 3 0+2 Předmět není vypsán
12ZPLT Základní praktikum z laserové techniky
 
česky KZ 6 0+4 Předmět není vypsán
12ZPOP Základní praktikum z optiky
 
česky KZ 6 0+4 Předmět není vypsán
12ZELD Základy elektrodynamiky
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12ZEL1 Základy elektroniky 1
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
12ZEL2 Základy elektroniky 2
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
12ZFS Základy fotonických struktur
 
Z,ZK 2 2P Předmět není vypsán
12ZFLP Základy fyziky laserového plazmatu
 
česky Předmět není vypsán
12ZFP Základy fyziky plazmatu
 
Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
12KOE Základy klasické optiky a elektrodynamiky
 
ZK 4 4P Předmět není vypsán
12ZAOF Základy optické fyziky
 
česky Z,ZK 4 4+0 Předmět není vypsán
12ZAOP Základy optiky
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D12ZTI Základy teorie interakce a kvantové optiky
 
ZK Předmět není vypsán
12ZUMI Základy umělé inteligence
 
česky Z,ZK 5 2+2 Předmět není vypsán
D12ZZNR Zákony zachování a jejich numerické řešení
 
ZK 2 2 ZK 2 2 Předmět není vypsán
12UNXAP Úvod do UNIXu
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
12UNX Úvod do UNIXu
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
12UFN Úvod do fotoniky a nanostruktur
 
KZ 3 2P+1C Předmět není vypsán
D12UKT Úvod do kvantových technologií
 
Předmět není vypsán
D12ULT Úvod do laserové techniky
 
ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
12ULTB Úvod do laserové techniky
 
KZ 3 2P+1C Předmět není vypsán
12ULAT Úvod do laserové techniky
 
česky KZ 2 1+1 Předmět není vypsán
12ULT Úvod do laserové techniky
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
12UM Úvod do managementu
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
12UMF Úvod do moderní fyziky
 
česky Z 3 2+1 Předmět není vypsán
12UPF1 Úvod do počítačové fyziky 1
 
Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
12UPF2 Úvod do počítačové fyziky 2
 
Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
12UVPAP Úvod do vědeckotechnicých výpočtů
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
12UVP Úvod do vědeckého počítání
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 20. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra14112.html