Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Seminář k bakalářské práci 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12SBAP2 Z 1 0+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Obhajoba bakalářské práce - pokyny a doporučení.

Požadavky:

Zadání Bc práce

Osnova přednášek:

Presentace výsledků práce - pokyny a doporučení

Periodické kontroly postupu prací studentů na bakalářské práci.

Prezentace výsledků řešení bakalářské práce jednotlivých studentů.

Pokyny pro vypracování bakalářské práce.

Konečná forma obhajoby bakalářské práce.

Osnova cvičení:

Presentace výsledků práce - pokyny a doporučení

Periodické kontroly postupu prací studentů na bakalářské práci.

Prezentace výsledků řešení bakalářské práce jednotlivých studentů.

Pokyny pro vypracování bakalářské práce.

Konečná forma obhajoby bakalářské práce.

Cíle studia:

Znalosti:

obsah a forma bakalářské práce

Schopnosti:

naučit studenty posledního ročníku Bc studia napsat a obhájit bakalářskou práci

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] formální náležitosti práce na webu katedry

[2] Literatura dle zadání práce

Doporučená literatura:

[3] dle doporučení školitele

[4] Bakalářské práce ČVUT-FJFI-KFE

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12063905.html