Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Fyzika a lidské poznání

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12FLP Z 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

W. Heisenberg prohlásil, ze moderní fyzika je nejdůležitejší filozofickou událostí 20. století.

Tato přednáška se snaží ukázat „proč“. Popisuje současný obraz vesmíru jako celku, vybudovaný na obecné teorii relativity a kvantové teorii a strucně si všímá důležitých mezníku v historii fyziky a filozofie. Sleduje též postavení fyziky a matematiky v kulturních dějinách lidstva, vliv exaktních věd na umění a dotkne se i etických problémů vědeckého výzkumu v moderní společnosti.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Rozprava o metodě -racionalismus versus empirismus

2. Je Hospodin hospodárný aneb o variačních principech

3. Prostor a čas

4. Současný pohled na vesmír

5. Fyzika a realita

6. Krása matematiky a matematika krásy

7. Fyzika jako součást kultury

8. Chaos a řád

9. Etika vědy

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Ujasnit postavení fyziky ve společenském dění.

Schopnosti:

zajistit společenskovědní základy.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Bertrand Russell A History of Western Philosophy, Simon and Schuster, New York 2001

[2] Ivan Štoll Dějiny fyziky, Prometheus, Praha 2009

Výběrová literatura:

[1] Immmanule Kant Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moc stát vědou, Svoboda, Praha 1992.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24364405.html