Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Úvod do managementu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12UM ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Moderní pojetí managementu, manažerské funkce, manažerská činnost. Manažerské rozhodovací úlohy, podnikatelské strategie. Personální management, výběr a hodnocení pracovníků, motivace, práce v týmu, zákoník práce. Systémové pojetí a funkce marketingu, cíle a strategie marketingu. Marketingové plánování a rozhodování. Marketingový mix, životní cyklus výrobku, propagační akce.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do managementu, moderní pojetí managementu

2. Manažerské funkce, manažerská činnost

3. Manažerské rozhodovací úlohy

4. Manažerské rozhodovací úlohy

5. Podnikatelské strategie

6. Personální management

7. Personální činnosti

8. Výběr a rozmístění pracovníků, zákoník práce

9. Motivace pracovníků a jejich hodnocení

10. Vedení týmu, asertivita

11. Systémové pojetí marketingu, marketingové cíle, marketingové strategie

12. Marketingový mix, marketingové plánování

13. Propagační akce

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Student bude znát souvislosti a obsah jednotlivých manažerských a marketingových činností, základy pracovního práva v České republice a základy tvorby týmu a práce v něm.

Schopnosti:

Student bude schopen pracovat s manažerskými rozhodovacími, plánovacími a kontrolními úlohami; bude schopen naplánovat propagační akci konkrétní služby/výrobku.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] Koontz,H.; Weinrich, H.: Management, Victoria Publishing, Praha 1993

[2] Ekonom 13/1992

Volitelná:

[3] Kotler, P.: Marketing management, Grada, Praha 2007

[4] Bartol, K. M.; Martin, D. C.: Management, McGraw-Hill, INC., New York 1994

[5] Benett, P. D.: Marketing, McGraw-Hill, INC., New York 1988

[6] Synek, M. a kol.: Podniková ekonomika, C. H. Beck, Praha 2010

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12084205.html