Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Úvod do počítačové fyziky 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12UPF2 Z,ZK 2 1P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Nelineární modely, komplexní systémy, chaotické systémy, fraktály a jejich aplikace ve fyzice. Metody umělé inteligence: neuronové sítě, strojové učení, genetické algoritmy, expertní systémy a jejich aplikace ve fyzice. Kvantové počítání. Virtuální realita.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Komplexní systémy, chaos

2.Chaotické systémy ve fyzice

3.Fraktály, aplikace ve fyzice

4.Neuronové sítě, aplikace ve fyzice

5.Strojové učení, aplikace ve fyzice

6.Genetické algoritmy,aplikace ve fyzice

7.Expertní systémy, aplikace ve fyzice

8.Princip kvantových počítačů

9.Algoritmy pro kvantové počítače

10.Vizualizace pomocí virtuální reality

11.Referáty

Osnova cvičení:

dle přednášky

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] R. H. Landau, M. J. Paez, Ch. C. Bordeianu: Computational Physics: Problem Solving with Python, 3rd Edition, Wiley, 2015.

[2] H. Gould, J. Tobochnik, W. Christian: An Introduction toComputer Simulation Methods: Applications to Physical Systems, CreateSpace Independent Publishing Platform; 3rd Revised edition, 2017.

Doporučená literatura:

[3] P. Kim:MATLAB Deep Learning: With Machine Learning, Neural Networks and Artificial Intelligence, Apress, 2017.

Studijní pomůcky:

Počítačová učebna UNIX

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6364406.html