Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Výzkumný úkol 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12VUIF1 Z 6 0+12 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Předmět se tyká problematiky, zadané vedoucím práce a odsouhlasené katedrou. Daný předmět specifikuje zadané téma, kdy student na základě specifikace vedoucího práce řeší toto vybrané téma. Předpokládá se samostatná činnost a hlubší přístup k zadanému tématu, hlubší práce s vybranou literaturou, i když se nepředpokládá vlastní řešení úlohy. Garantem zadaného tématu je vedoucí práce, který zadává literaturu, kontroluje průběh a operativně řeší problémy práce. Práce je v závěru obhajována na společném prezentačním semináři. Kontaktní hodiny jsou řešeny dle aktuální potřeby práce. Předmět proto není rozvrhován.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.

Osnova cvičení:

Student na základě zadání práce a pod vedením školitele zpracovává individuálně zadané téma po dobu 2 semestrů.

Cíle studia:

Znalosti:

Individuální tématika podle zadání práce.

Schopnosti:

Samostatná práce na zadaném úkolu, orientace v dané problematice, sestavení vlastního odborného textu.

Studijní materiály:

Literatura a další pomůcky jsou dány zadáním práce.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12093405.html