Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Praktikum z laserové medicíny

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12PLM KZ 6 4 česky

Podmínkou zápisu na předmět 12PLM je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 12FLA

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Praktické ověření interakce laserového záření s preparátem nahrazujícím tkáň

Požadavky:

Základní přednášky z laserové techniky a laserové medicíny.

Osnova přednášek:

Příprava experimentů

Charakterizace záření jednotlivých laserů

Interakce záření Nd:YAG laseru s preparátem nahrazujícím měkkou tkáň

Interakce záření Er:YAG laseru s preparátem nahrazujícím měkkou tkáň

Interakce záření Er:YAG laseru s preparátem nahrazujícím tvrdou tkáň

Interakce záření diodového laseru s látkou umožňující odstranění povlaku zubní skloviny

Vypracování laboratorních protokolů

Osnova cvičení:

Příprava experimentů

Charakterizace záření jednotlivých laserů

Interakce záření Nd:YAG laseru s preparátem nahrazujícím měkkou tkáň

Interakce záření Er:YAG laseru s preparátem nahrazujícím měkkou tkáň

Interakce záření Er:YAG laseru s preparátem nahrazujícím tvrdou tkáň

Interakce záření diodového laseru s látkou umožňující odstranění povlaku zubní skloviny

Vypracování laboratorních protokolů

Cíle studia:

Znalosti:

Interakce laserového záření s tkání.

Schopnosti:

Praktická ukázka interakce laserového záření s preparátem nahrazujícím tkáň

Studijní materiály:

Základní literatura:

[1] P.Malý, F. Trojánek, Laserová fyzika a nelineární optika, Odborná edice MatfyzPress (2022)

[2] Handbook of Laser Technology and Applications (Volume IV) Laser Applications: Medical, Metrology and Communication, Edited by Chunlei Guo Subhash, Chandra Singh, CRC Press, (2021)

Doporučená literatura:

[1] M.Vrbová a kolektiv, Oborová encyklopedie „Lasery a moderní optika“, Prometheus, Praha 1994

[2] M. Vrbová, H.Jelínková, P. Gavrilov, „Úvod do laserové techniky“, ČVUT 1994.

Studijní pomůcky a učebny

[1] Laboratoř laserového praktika, Trojanova ul., Praha

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24910405.html