Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Úvod do UNIXu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12UNXAP Z 2 1P+1C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Počítač a operační systémy. Osobní počítač, pracovní stanice a superpočítače. Procesor, pamět, sběrnice, periferie, pevný disk, sítové rozhraní. Technické a programové prostředky. Principy operačních systému. Operační systém UNIX. Základní principy, jádro,služby jádra. Dokumentace. Systém souborů, atributy souboru, práce se soubory. Textové editory: vi, emacs. Interpret příkazu (shell) bash a jeho programování (skripty). Ovládání procesu, stav procesu, zatížení počítače a priority procesu. Standardní nástroje. Grafické uživatelské rozhraní X-windows. Počítačové sítě. Lokální počítačové sítě. Globální počítačové sítě. Adresy a protokoly TCP/P. Sítové konfigurace počítače. Sítové služby: sdílení technických prostředku, pošta, scp atd. Sítové aplikace.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Počítač a operační systém.

2. Jádro operačního systému Unix, procesy, systém souborů.

3. Interpret příkazů a jeho programování.

4. Síťové služby.

5. Překlad a ladění, systém pro tiskovou sazbu LaTeX.

6. Grafické rozhraní X-windows, základy administrace.

7. Řízené konzultace.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Porozumět základní i pokročilé administraci operačního systému typu Unix.

Schopnosti:

Umět aplikovat získané poznatky při praktické správě operačních systémů typu Unix.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] R. Liska, Úvod do Unixu, 2018. http://www-troja.fjfi.cvut.cz/~liska/unix

Doporučená literatura:

[2] P. Cobbaut, Linux Fundamentals, Netsec BVBA, 2015. http://linux-training.be/linuxfun.pdf

[3] P. Cobbaut, Linux Networking, 2015. http://linux-training.be/linuxnet.pdf

[4] M. Garrels, Introduction to Linux - A Hands on Guide, 2008. http://www.tldp.org/LDP/intro-linux/intro-linux.pdf

Studijní pomůcky:

Počítačová učebna Unix.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6708206.html