Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Lasery v biomedicíně

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12LBM ZK 2 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Vznik laserové medicíny; interakce záření s tkání; lasery v jednotlivých medicínských disciplinách.

Požadavky:

Znalosti na úrovni základního kurzu laserové techniky.

Osnova přednášek:

Vznik laserové medicíny, interakce záření s tkání, přehled a charakteristika laserů; navedení záření do interakčního prostoru; primární a sekundární faktory působící při interakci záření s tkání. Lasery v jednotlivých medicínských disciplinách ? aplikace laserového záření v oftalmologii, dermatologii, stomatologii, urologii, kardiologii, angioplastice, neurochirurgii, ortopedii, gastroenterologii, otorinolaryngologii a fotodynamické terapii.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Interakce laserového záření s biologickou tkání.

Schopnosti:

Aplikace kombinovaných znalostí laserové techniky a interakce laserového záření s tkání při aplikaci laserů v medicíně.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] H.Jelínková, Lasery v medicině, texty z přednášek, Praha, ČVUT-FJFI, 2010

Doporučená literatura:

[1] M.Vrbová, H.Jelínková, P.Gavrilov, Úvod do laserové techniky, ČVUT 1994.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1872806.html