Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Seminář k výzkumnému úkolu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12VSIT2 Z 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Teoretické základy a praktická práce, prezentace své práce. Příprava na obhajobu nebo závěrečnou prezentaci, dle rozhodnutí katedry.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Výběr a příprava tématu výzkumného úkolu ve spolupráci se školitelem.

Presentace výsledků práce - pokyny a doporučení.

Periodické kontroly postupu prací studentů na výzkumném úkolu.

Prezentace výsledků řešení jednotlivých studentů.

Pokyny pro vypracování.

Příprava k obhajobě nebo závěrečné prezentaci výzkumného úkolu.

Osnova cvičení:

Výběr a příprava tématu výzkumného úkolu ve spolupráci se školitelem.

Presentace výsledků práce - pokyny a doporučení.

Periodické kontroly postupu prací studentů na výzkumném úkolu.

Prezentace výsledků řešení jednotlivých studentů.

Pokyny pro vypracování.

Příprava k obhajobě nebo závěrečné prezentaci výzkumného úkolu.

Cíle studia:

Znalosti:

Pravidla pro prezentování výsledků odborné práce a formulování textu.

Schopnosti:

Prezentovat a písemně formulovat výsledky své odborné práce.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] formální náležitosti práce na webu katedry

[2] daná školitelem podle zadání práce.

Doporučená literatura:

[1] studentské práce vzniklé na KFE FJFI ČVUT v Praze - v archivu katedry.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet23074105.html