Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Operační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12OSY ZK 3 3+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Jádro operačního systému. Správa paměti, procesy, víceúlohové systémy, mezi procesová komunikace, vstup a výstup, ovladače, fronty, Síťová komunikace, klient-server. Národní prostředí. Bezpečnost systému. Otevřené systémy

Požadavky:

Základní znalosti programování v jazyce C.

Osnova přednášek:

1.Struktura operačního systému, základní pojmy

2.Správce paměti, algoritmy, ochrana paměti

3.Procesy, princip multitaskingu

4.Správa procesů, synchronizace procesů

5.Ovladače periferií, zablokování, bezpečnost

6.Příklady ovladačů

7.Systém souborů, přístupová práva, organizace disků

8.Síťové vybavení, implementace linkové vrstvy

9.Implementace síťové vrstvy, bezpečnost

10.Systém služeb, knihovny, sdílené knihovny

11.Národní prostředí

12.Základy OS UNIX

13.Programování v UNIXu

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Znalosti:

Cílem předmětu je získat přehled o struktuře a principech práce operačních systémů.

Schopnosti:

Cílem předmětu je schopnost orientovat se v operačním systému.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] O.Čada, Operační systémy, Grada 1993

[2] L. Skočovský: Principy a problémy operačního systému UNIX, Science, Praha 1993

[3] Zdroje na Internetu

Doporučená literatura:

[4] W. Stallings: Operating Systems: Internals and degign principles, Prentice-Hall, 2009

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12063205.html