Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Laserové systémy pro generaci ultrakrátkých impulsů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D12LSU ZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Aplikace znalostí z laserové techniky, elektrodynamiky a optiky na pochopení základních principů a specifik ultrakrátkých širokospektrálních laserových impulsů.

Požadavky:

Vypracování studie na téma vztahující se k dané přednášce. Odborná rozprava nad daným tématem.

Osnova přednášek:

1. Historie generace ultrakrátkých laserových impulsů

2. Charakteristiky femtosekundových světelných impulsů.

3. Femtosekundová optika

4. Interakce světelných impulsů s látkou

5. Zdroje ultrakrátkých impulsů

6. Diagnostika ultrakrátkých impulsů

7. Vybrané aplikace ultrakrátkých impulsů, jako generace terahertzových vln a vysokých harmonických.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení studentů s problematikou generace, zesilování a aplikací ultrakrátkých laserových impulsů.

Studijní materiály:

Základní:

[1] Diels J-C and Rudolph W., Utrashort Laser Pulse Phenomena, Second Edition, Academics Press, (2006)

[2] Rulliere C.,editor, Femtosecond Laser Pulses, Second Edition, Springer-Verlag (2005)

Doporučená:

[3] Weiner A. , Ultrafast Optics, Wiley (2009)

[4] Ferman M. (editor), Ultrafast lasers, Marcel Dekker Inc., (2003)

[5] Trebino R., Frequency-Resolved Optical Gating: The Measurement of Ultrashort Laser Pulses, Kluver Academic Publishers ( 2000)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4580806.html