Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Web pro kodéry

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12WBK KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Metody pro tvorbu webu, jejich vhodnost a nevhodnost, zásady přístupnosti, oddělení obsahu od formy, optimalizace pro vyhledávače, nástroje analýzy, reklamní systémy.

Požadavky:

Základní znalost tvorby html stránek, nezáleží na tom jestli v html nebo xhtml.

Osnova přednášek:

1. Úvodní informace, představení předmětu, organizační záležitosti

2. Návrh struktury stránky, sémantika, zásady při psaní kódu, návrh pro snadnou stylovatelnost, model šablony, stručný popis MVC

3. Zásady přístupnosti a použitelnosti webu

4. Kompatibilita, použitelnost, zásady užívání barev a grafických efektů a základy typografie

5. Rozdíly v interpretaci CSS moderními prohlížeči

6. Pokročilé techniky CSS

7. SEO - Úvod do problematiky, terminologie, principy

8. SEO - Nástroje pro analyzu úspěšnosti

9. SEO - Strategie, analýza a návrh klíčových slov

10. SEO - Struktura stránek, uspořádání webu, navigace

11. SEO - Obsah meta, konkrétní elementy v html kódu

12. SEO - Offpage faktory, tvorba zpětných odkazů, neetické SEO

13. Shrnutí, práce na konkrétním projektu

14. Konzultace, řešení konkrétních problémů studentů

Osnova cvičení:

1. Úvodní informace, představení předmětu, organizační záležitosti

2. Návrh struktury stránky, sémantika, zásady při psaní kódu, návrh pro snadnou stylovatelnost, model šablony, stručný popis MVC

3. Zásady přístupnosti a použitelnosti webu

4. Kompatibilita, použitelnost, zásady užívání barev a grafických efektů a základy typografie

5. Rozdíly v interpretaci CSS moderními prohlížeči

6. Pokročilé techniky CSS

7. SEO - Úvod do problematiky, terminologie, principy

8. SEO - Nástroje pro analyzu úspěšnosti

9. SEO - Strategie, analýza a návrh klíčových slov

10. SEO - Struktura stránek, uspořádání webu, navigace

11. SEO - Obsah meta, konkrétní elementy v html kódu

12. SEO - Offpage faktory, tvorba zpětných odkazů, neetické SEO

13. Shrnutí, práce na konkrétním projektu

14. Konzultace, řešení konkrétních problémů studentů

Cíle studia:

Znalosti:

Správná sémantika, přístupnost a optimalizace jednotlivých stránek pro vyhledávače

Schopnosti:

Aplikace uvedených znalostí při tvorbě reálného monotématického webu

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] http://www.w3schools.com

Doporučená literatura:

[1] http://www.pixy.cz/dogma/dogmaw41/cs/index.html

[2] http://www.google.com/webmasters

Studijní pomůcky:

[1] web server s možností umisťovat své stránky

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24996905.html