Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Fyzika vysokých hustot energie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12FVHE ZK 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Definice a charakterisiky systémů s vysokou hustotou energie (SVHE). SVHE jako komplexní systém. SVHE v laboratoři a přírodě. Technické prostředky realizace a studia SVHE. Laserová a svazková zařízení, současný stav a perspektivy.Seminář: Systémy HiPER a ELI. Fyzika interakce laserových a iontových svazků s látkou. Teplá a horká hustá látka, rychlé částice, relativistické systémy, radiační fyzika. Jaderné procesy v SVHE, nukleoreaktivní systémy.SVHE v astrofyzice, jaderná a relativistická astrofyzika. Fyzika extrémních systémů a fundamentální problémy fyziky. Seminář: Hraniční fyiika na systému ELI. Potenciální aplikace SVHE, laserové urychlovače, laboratorní astrofyzika a inerciální fúze.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Úvod do fyziky vysokých hustot energie / fyziky extrémních systémů s akcentem na možnosti vysokoenergetických / vysokointenzitních laserových systémů. * Definice a charakterisiky systémů s vysokou hustotou energie (SVHE). SVHE jako komplexní systém. SVHE v laboratoři a přírodě. Technické prostředky realizace a studia SVHE. Laserová a svazková zařízení, současný stav a perspektivy.Seminář: Systémy HiPER a ELI. Fyzika interakce laserových a iontových svazků s látkou. Teplá a horká hustá látka, rychlé částice, relativistické systémy, radiační fyzika. Jaderné procesy v SVHE, nukleoreaktivní systémy.SVHE v astrofyzice, jaderná a relativistická astrofyzika. Fyzika extrémních systémů a fundamentální problémy fyziky. Seminář: Hraniční fyzika na systému ELI. Potenciální aplikace SVHE, laserové urychlovače, laboratorní astrofyzika a inerciální fúze. * Závěrečný studentský projekt.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Fyzika vysokých hustot energie s akcentem na možnosti vysokoenergetických laserových systémů.

Schopnosti:

Student získá přehled o systémech s vysokou hustotou energie (SVHE) a jejich aplikacích včetně technické realizace.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] R.P. Drake: High-Energy-Density Physics. Springer 2006. ISBN 3-540-29314-0. Kap. 1, 3, 6, 10.

[2] S. Atzeni, J. Meyer-ter-Vehn: The Physics of Inertial Fusion. Clarendon Press 2004. ISBN 0-19-856264-0. Kap. 11,10, 1.

[3] P. Mulser, D. Bauer: High-Power Laser-Matter Interaction. Springer 2010. ISBN 978-3-540-50669-0. Kap. 2, 3, 4, 7.

Doporučený literatura:

[1] R. N. Boyd: An Introduction to Nuclear Astrophysics. University of Chicago Press 2008. ISBN 978-0-226-06971-5. Kap. 4, 5, 6.

[2] K.W.D. Ledingham, W.Galster: Laser-Driven Particle and Photon Beams and Some Applications. New Journal of Physics 12 (2010) 045006.

[3] T. Tajima (Editor) : Report on the ELI Science. Paris 2009.

http://www.extreme-light-infrastructure.eu/reports.php

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24710005.html