Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

katedra inženýrství pevných látek

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
11ANEL Analogová elektronika
 
česky Z,ZK 4 4 Předmět není vypsán
11AND Aplikace neutronové difrakce
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
D11ANDM Aplikace neutronové difrakce v materiálovém výzkumu
 
Předmět není vypsán
11ARD Aplikace rentgenové difrakční analýzy
 
anglicky ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
11APLG Aplikace teorie grup ve FPL
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
D11APLG Aplikace teorie grup ve fyzice pevných látek
 
Předmět není vypsán
D11APS Atomistické počítačové simulace kvantových struktur
 
Předmět není vypsán
11BPFI1 Bakalářská práce 1
 
Z 5 Předmět není vypsán
11BPIP1 Bakalářská práce 1
 
česky Z 5 0+5 Předmět není vypsán
11BPFI2 Bakalářská práce 2
 
Z 10 Předmět není vypsán
11BPIP2 Bakalářská práce 2
 
česky Z 10 0+10 Předmět není vypsán
11CHA Chemické aspekty pevných látek
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
11CZF Cvičení z fyziky pevných látek
 
Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
D11DAN Difrakční analýza mechanických napětí
 
Předmět není vypsán
11DAN Difrakční analýza mechanických napětí
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
11DAPL Difrakční analýza pevných látek
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
11DMSB Difrakční metody strukturní biologie
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
11DMSX Difrakční metody strukturní biologie
 
Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
D11DMSB Difrakční metody strukturní biologie
 
Předmět není vypsán
D11DZO Digitální zpracování obrazu
 
Předmět není vypsán
11DPIP1 Diplomová práce 1
 
česky Z 10 0+10 Předmět není vypsán
11DPIP2 Diplomová práce 2
 
česky Z 20 0+20 Předmět není vypsán
11EP Elektronické praktikum
 
česky KZ 4 0+4 Předmět není vypsán
11ELEA Elektronika experimentálních aparatur
 
česky Z,ZK 2 2 Předmět není vypsán
D00EMAT Experimentální metody v nauce o materiálu
 
Předmět není vypsán
11FDEL Fyzika dielektrik
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
D11DIEL Fyzika dielektrik
 
Předmět není vypsán
11DIEL Fyzika dielektrik
 
česky ZK 3 2 Předmět není vypsán
11FKOV Fyzika kovů
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
11KOV Fyzika kovů
 
česky ZK 3 2 Předmět není vypsán
11FKO1 Fyzika kovů 1
 
česky ZK 3 2 Předmět není vypsán
11FMGL Fyzika magnetických látek
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
11MAGN Fyzika magnetických látek
 
česky ZK 3 2 Předmět není vypsán
11FYPL Fyzika pevných látek
 
česky Z,ZK 4 4+0 Předmět není vypsán
11FPL Fyzika pevných látek
 
česky ZK 4 4 Předmět není vypsán
11MAPL Fyzika pevných látek-aplikace a analytické metody
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
11POLO Fyzika polovodičů
 
ZK 4 4P+0C Předmět není vypsán
11POL1 Fyzika polovodičů 1
 
česky ZK 6 4 Předmět není vypsán
11POL2 Fyzika polovodičů 2
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
D11FYPO Fyzika povrchů
 
Předmět není vypsán
11FYPO1 Fyzika povrchů 1
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
11FYPO2 Fyzika povrchů 2
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
11FPOR Fyzika povrchů a rozhraní
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
11FPPL Fázové přechody v PL
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
D11FPPL Fázové přechody v pevných látkách
 
ZK Předmět není vypsán
11GPL GNU Plot
 
Z 2 2C Předmět není vypsán
11GNU GNU programování
 
KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
D11IZP Interakce záření s polovodiči v technologii součástek a konstrukce detektorů
 
Předmět není vypsán
11KPS Konstrukce polovodičových součástek
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
11KFPL Kontinuum ve fyzice pevných látek
 
ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
11KO Kovové oxidy
 
česky ZK 2 2 ZK 2 2 Předmět není vypsán
D11KO Kovové oxidy
 
Předmět není vypsán
11KPRA1 Kvantová praktika 1
 
KZ 4 4L Předmět není vypsán
11KVAP Kvantové počítání
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
D11KVAP Kvantové počítání
 
česky Předmět není vypsán
11MAM Magnetické materiály
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D11MAM Magnetické materiály
 
Předmět není vypsán
11MIK Mikroprocesorová technika
 
česky Z,ZK 4 4 Předmět není vypsán
11MEM Moderní experimentální metody
 
česky Z 5 0+5 Předmět není vypsán
11MEM1 Moderní experimentální metody
 
česky Z 5 5 Předmět není vypsán
11MMM Moderní měřicí metody
 
česky Z 4 4 Předmět není vypsán
11MONA Molekulární nanosystémy
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
D11MONA Molekulární nanosystémy
 
Předmět není vypsán
11MMPV Měřicí metody polovodičů
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
11NAMA Nanomateriály - příprava a vlastnosti
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D11NGA Neutronografická strukturální a texturní analýza
 
Předmět není vypsán
11NMV Neutronografie v materiálovém výzkumu
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
11PRAK Odborná praxe
 
česky Z 5 2t Předmět není vypsán
11OSAL Optická spektroskopie anorganických pevných látek
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
D11OSAL Optická spektroskopie anorganických pevných látek
 
Předmět není vypsán
11OPT Optické vlastnosti pevných látek
 
česky ZK 3 2 Předmět není vypsán
11OPTX Optické vlastnosti pevných látek
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
D11OPT Optické vlastnosti pevných látek
 
Předmět není vypsán
D11PPP Pokročilé partie z kvantové teorie pevných látek
 
Předmět není vypsán
D11PPPL Pokročilé partie z kvantové teorie pevných látek
 
Předmět není vypsán
D11DETE Polovodičové detektory
 
česky Předmět není vypsán
11DETE Polovodičové detektory
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
11POR Povrchy a rozhraní
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
11SIPL Počítačové simulace kondenzovaných látek
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D11SIKL Počítačové simulace kondenzovaných látek
 
Předmět není vypsán
11SIKL Počítačové simulace kondenzovaných látek
 
česky ZK 4 2+2 ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
D11PASD Praktické aspekty bodových defektů
 
ZK Předmět není vypsán
11PASD Praktické aspekty studia bodových defektů
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
11PMK1 Praktikum z makromolekulární krystalografie 1
 
česky KZ 4 0+4 Předmět není vypsán
11PMK2 Praktikum z makromolekulární krystalografie 2
 
česky KZ 4 0+4 Předmět není vypsán
11POSPL Praktikum z optické spektroskopie pevných látek
 
KZ 4 0P+52C Předmět není vypsán
11PPOL Praktikum z polovodičů
 
česky KZ 4 4 Předmět není vypsán
11PSPL Praktikum ze struktury pevných látek
 
česky KZ 4 4 Předmět není vypsán
11PAO Principy a aplikace optických sensorů
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
11RTSW Programování úloh v realném čase
 
česky Z 3 2 Předmět není vypsán
D11PCH Příprava a charakterizace kvantových struktur
 
Předmět není vypsán
D11RDT Rentgenové difrakční metody studia pevných látek
 
ZK Předmět není vypsán
D11RDS Rentgenové difrakční studium reálné struktury pevné látky
 
Předmět není vypsán
11RSPL Rezonační spektroskopie pevných látek
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
11RPIP1 Rešeršní práce 1
 
česky Z 5 5 Předmět není vypsán
11RPIP2 Rešeršní práce 2
 
česky Z 10 10 Předmět není vypsán
11SMX1 Seminář 1
 
česky Z 3 2 Předmět není vypsán
11SMI1 Seminář 1
 
česky Z 3 0+2 Předmět není vypsán
11SEM1 Seminář 1
 
česky Z 3 2 Předmět není vypsán
11SMX2 Seminář 2
 
česky Z 3 2 Předmět není vypsán
11SMI2 Seminář 2
 
česky Z 3 0+2 Předmět není vypsán
11SEM2 Seminář 2
 
česky Z 3 2 Předmět není vypsán
11SEM3 Seminář 3
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
11SMX3 Seminář 3
 
česky Z 3 2 Předmět není vypsán
11SMI3 Seminář 3
 
česky Z 3 0+2 Předmět není vypsán
11SEM4 Seminář 4
 
česky Z 2 2 Předmět není vypsán
11SMX4 Seminář 4
 
česky Z 3 2 Předmět není vypsán
11SMI4 Seminář 4
 
česky Z 3 0+2 Předmět není vypsán
11SMEX1 Seminář a exkurze 1
 
Z 4 2P+2S Předmět není vypsán
11SMXA1 Seminář a exkurze 1
 
Z 4 2P+2S Předmět není vypsán
11SMEX2 Seminář a exkurze 2
 
Z 4 2P+2S Předmět není vypsán
11SMXA2 Seminář a exkurze 2
 
Z 4 2P+2S Předmět není vypsán
11SMXA3 Seminář a exkurze 3
 
Z 4 2P+2S Předmět není vypsán
11SMEX3 Seminář a exkurze 3
 
Z 4 2P+2S Předmět není vypsán
11SMXA4 Seminář a exkurze 4
 
Z 4 2P+2S Předmět není vypsán
11SMEX4 Seminář a exkurze 4
 
Z 4 2P+2S Předmět není vypsán
11SFIPL Seminář fyzikálního inženýrství pevných látek
 
česky Předmět není vypsán
11BSEM Seminář k bakalářské práci
 
Z 1 0P+2C Předmět není vypsán
00BSEM Seminář k bakalářské práci
 
Předmět není vypsán
11SPS Seminář počítačových simulací
 
Z 2 2C Předmět není vypsán
11STPL Seminář teorie pevných látek
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
11SEM Skenovací elektronová mikroskopie a metody mikrosvazkové analýzy
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
11SMAM Smart materiály a jejich využití
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
D11SMAM Smart materiály a jejich využití
 
Předmět není vypsán
D11SMAT Speciální polovodičové materiály a součástky
 
Předmět není vypsán
11SMAT Speciální polovodičové materiály a součástky
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
D11SPL Stavba pevných látek
 
Předmět není vypsán
11SFBM Struktura a funkce biologických molekul
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
11SFBMN Struktura a funkce biologických molekul
 
Z,ZK 3 2P+1C Předmět není vypsán
11SPL Struktura pevných látek
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
11SPLA Struktura pevných látek
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
11SPL1 Struktura pevných látek 1
 
česky ZK 3 2 Předmět není vypsán
11SPL2 Struktura pevných látek 2
 
česky ZK 3 2 Předmět není vypsán
D11SAM Strukturní analýza monokrystalů
 
Předmět není vypsán
11SUPR Supravodivost a fyzika nízkých teplot
 
česky ZK 4 4 Předmět není vypsán
11TVOS Technologie vysokofrekvenčních optoel. souč.
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
D11TVOS Technologie vysokofrekvenčních optoelektronických součástek
 
Předmět není vypsán
D11TV Tenké vrstvy
 
Předmět není vypsán
11PCPC Teorie a konstrukce fotovoltaických článků
 
česky ZK 2 2 Předmět není vypsán
11SST Teorie pevných látek
 
anglicky ZK 6 4+0 Předmět není vypsán
D11TPL Teorie pevných látek
 
Předmět není vypsán
11TPL1 Teorie pevných látek 1
 
česky ZK 6 4+0 Předmět není vypsán
11TPLA1 Teorie pevných látek 1
 
ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
11TPLQ1 Teorie pevných látek 1
 
ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
11TPL2 Teorie pevných látek 2
 
česky ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
11TPLQ2 Teorie pevných látek 2
 
Z,ZK 4 26P+26C Předmět není vypsán
11TPLA2 Teorie pevných látek 2
 
ZK 3 2P+2C Předmět není vypsán
D11VDYM Vnitřní dynamika materiálů
 
Předmět není vypsán
11VDM Vnitřní dynamika materiálů
 
česky ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
11VDYM Vnitřní dynamika materiálů
 
česky ZK 3 2+0 Předmět není vypsán
11VPS Vybrané partie ze struktury pevných látek
 
česky Z,ZK 2 1+1 Předmět není vypsán
11VPSX Vybrané partie ze struktury pevných látek
 
Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
11VUIP1 Výzkumný úkol 1
 
česky Z 6 0+6 Předmět není vypsán
11VUIP2 Výzkumný úkol 2
 
česky KZ 8 0+8 Předmět není vypsán
11ZFKL Základy fyziky kondenzovaných látek
 
česky ZK 4 4 Předmět není vypsán
11ZFKL1 Základy fyziky kondenzovaných látek 1
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
11ZFKL2 Základy fyziky kondenzovaných látek 2
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
11ZFPL Základy fyziky pevných látek
 
česky KZ 2 26P+0C Předmět není vypsán
11ZFPLA Základy fyziky pevných látek
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
11ZSKL Základy počítačových simulací kondenzovaných látek
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
11CFPL Úvod do chemie a fyziky polymerních látek
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
11UFPLN Úvod do fyziky pevných látek
 
česky ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
11UFPL Úvod do fyziky pevných látek
 
česky Z,ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
11UVOD Úvod do zaměření
 
česky Z 2 0+2 Předmět není vypsán
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra14111.html