Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Praktické aspekty studia bodových defektů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11PASD ZK 2 2P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Předmět podává přehled základních fyzikálních vlastností bodových defektů v pevných látkách na základě dat získaných účinnými technikami vhodnými pro jejich studium. K těmto technikám patří v první řadě elektronová paramagnetická resonance (EPR), nukleární magnetická resonance (NMR) a tepelně stimulovaná luminiscence (TSL). Podrobně jsou vysvětleny vlastnosti barevných center a zvláštnosti jejich tvorby včetně jejich klasifikace. K nim patří, například, děrové a elektronové pasti nebo záchytná centra jako jsou proslulé O-, F+ defekty v oxidech, F, Vk centra v halogenidech, apod. Velká pozornost je věnována také metodice zjišťování lokální struktury, umístění v mříži u krystalů nebo polohy ve sklech i tepelné stability těchto center včetně určení hloubky pastí v pásu zakázaných energií krystalických pevných látek.

Požadavky:

Základní znalosti ze struktury pevných látek a kvantové mechaniky. Je doporučeno předem absolvovat kurz 11RSPL „Rezonanční spektroskopie pevných látek“.

Osnova přednášek:

Stimulovaná luminiscence (TSL). Podrobně jsou vysvětleny vlastnosti barevných center a zvláštnosti jejich tvorby včetně jejich klasifikace. K nim patří, například, děrové a elektronové pasti nebo záchytná centra jako jsou proslulé O-, F+ defekty v oxidech, F, Vk centra v halogenidech, apod. Velká pozornost je věnována také metodice zjišťování lokální struktury, umístění v mříži u krystalů nebo polohy ve sklech i tepelné stability těchto center včetně určení hloubky pastí v pásu zakázaných energií krystalických pevných látek.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná:

S. Pizzini, Point defects in group IV semiconductors common structural and physico-chemical aspects, Materials research forum LLC, 2017 (Millersville, USA). ISBN: 978-1-945291-22-7

J. Stehr, I. Buyanova, W. Chen (Eds.), Defects in advanced electronic materials and novel low dimensional structures, Woodhead Publishing, an imprint of Elsevier, 2018 (Duxford, UK). ISBN: 978-0-08-102053-1

Doplňující:

J. E. Wertz, J. R. Bolton, Electron spin resonance elementary theory and practical applications, Chapman and Hall, 1986 (London, United Kingdom).

A. Abragam, The principles of nuclear magnetism, Oxford at the Clarendon press, 1961 (Oxford, UK).

S.W.S. Mc Keever, Thermoluminescence of solids, Cambridge University Press, 1985 (Cambridge, UK).

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6367606.html