Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Praktikum z makromolekulární krystalografie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11PMK1 KZ 4 0+4 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Předmět poskytuje posluchačům praktické zkušenosti z makromolekulární krystalografie.

Požadavky:

11DMSB - Difrakční metody strukturní biologie

Osnova přednášek:

Pouze cvičení.

Osnova cvičení:

1. Metody charakterizace makromolekul v roztoku

2. Krystalizace makromolekul

3. Obsluha difraktometru, difrakční experiment

4. Vyhodnocení difrakčních obrazů.

Cíle studia:

Cílem praktika je osvojení si metod makromolekulární krystalografie v praxi, jako je krystalizace v různých podmínkách, zvládnutí obsluhy a zpracování difrakčního experimentu a jeho vyhodnocení.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

J. Marek, Z. Trávníček: Monokrystalová rentgenová strukturní analýza. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2002.

Doporučená literatura:

V. Valvoda, M. Polcarová, P. Lukáč. Základy strukturní analýzy. Karolinum, Praha, 1992.

I. Kraus: Struktura a vlastnosti krystalů. Academia, Praha, 1993.

Poznámka:
Další informace:
https://kiplwww.fjfi.cvut.cz/drupal7/?q=11PMK1
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4605806.html