Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Fázové přechody v pevných látkách

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D11FPPL ZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Cíle předmětu:

Získat ucelený a sjednocující pohled na různé druhy fázových přechodů v krystalických pevných látkách. Pochopit, že řada důležitých vlastností pevných látek přímo souvisí s fázovými přechody.

Obsahové zaměření:

Detailní analýza strukturních fázových přechodů a formulace principů popisu fázových přechodů obecně. Přednáška je věnována zejména spojitým fázovým přechodům a jejich teoretickému popisu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Klasifikace fázových přechodů.

2. Termodynamický popis fázových přechodů.

3. Fenomenologické teorie s parametrem pořádku.

4. Landauova teorie kritického chování v blízkosti přechodu druhého druhu.

5. Landauova teorie a symmetrie.

6. Ginzburg-Landaův funkcionál, dynamická interpretace a meze platnosti Landauovy teorie.

7. Modely nukleace a růstu.

8. Mikroskopické modely fázových přechodů. Isingův model.

9. Klasické vs. kvantové prechody. Uspořádávaci vs. posuvný typ.

10. Kritické exponenty, třídy universality, selhání metody středního pole.

11. Martensitické fázové přechody, spinodální rozpad.

12. Domény a doménové struktury.

13. Problémy studia fázových přechodů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Základní přehled o fázových přechodech a jejich klasifikace.

Schopnosti:

Schopnost využití obecných zákonitostí spojených s fázovými přechody v pevných látkách.

Studijní materiály:

Základní:

[1] L. D. Landau and E. Lifshitz: Physique Statistique, Editions Mir, Moscow, 1967.

[2] Ch. Kittel, Introduction to Solid State Physics, Wiley; 8 edition 2004

Doporučená:

[3]I. Herbut, A modern Approach to Critical Phenomena, Cambridge University Press. 2010

[4]C. Domb, The Critical Point, 1996 Taylor and Francis, London.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4583006.html