Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Chemické aspekty pevných látek

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11CHA ZK 2 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Předmětem přednášky je výklad chemické vazby v pevných látkách. Pomocí metody těsné vazby je předveden princip výpočtů pásových struktur. Na vybraných materiálech je ukázána souvislost mezi krystalovou a elektronovou strukturou.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Vlastní čísla a vlastní vektory matice, přímý a reciproký prostor.

2.Elektronová struktura atomů, LS a jj vazba.

3.Molekulové orbitaly, symetrie, degenerace.

4.Oktaedrické komplexy, teorie ligandového pole, Tanabe-Sugano diagramy.

5.Walshovy diagramy, Jahnova-Tellerova distorse, Peierlsova distorse.

6.Kolektivní elektrony v pevných látkách, Blochovy funkce, pásová struktura, hustota stavů.

7.Hückelova metoda pro cyklické systémy.

8.Metoda těsné vazby, Hubbardův model, Mottův izolátor, korelace elektronů.

9.Elektronová struktura vybraných pevných látek.

10.Elektronová struktura a magnetické vlastnosti, spin-orbitální interakce.

11.Elektronová struktura a transportní vlastnosti (Seebeck, elektrický odpor).

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Chemická vazba a pásová struktura odvozená z interakce orbitalů v aproximaci těsné vazby.

Schopnosti:

Základní vztahy mezi krystalovou strukturou a pásovou strukturou pevných látek.

Studijní materiály:

1.T.A. Albright, J.K. Burdett, M.-H. Whangbo: Orbital Interactions In Chemistry, Wiley, 2013.

2.J.K. Burdett, Chemical bonding in solids, Oxford University Press, 1995.

3.J.K. Burdett, From Bonds to Bands and Molecules to Solids, Progress in Solid State Chemistry 15 (1984) 173-255.

4.E. Canadell, M.-H. Whangbo, Conceptual aspects of structure-property correlations and electronic instabilities, with applications to low-dimensional transition-metal oxides, Chem. Rev. 91 (1991) 965-1034.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11291405.html