Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

GNU programování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11GNU KZ 4 2P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Účelem přednášky a cvičení je seznámit studenty s prostředím systému Linux a v něm používanými GNU utilitami a programovacími nástroji do té míry, aby byli schopni těchto nástrojů využívat k vytváření skriptů a programů pro zpracování naměřených či simulovaných dat pro svoje fyzikální experimenty s použitím fakultního Hyperion clusteru (přičemž naučené dovednosti lze samozřejmě aplikovat na libovolný Linuxový systém).

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Linux, systém, principy, struktura, základní příkazy a utility.

2.GNU Bourne-Again Shell, seznámení se skriptovacím jazykem, příkazy.

3.GNU Compiler Collection a GNU C Compiler.

4.Jazyk C a jeho GNU implementace, kompletní seznámení s jazykem.

5.Principy a používání C v GNU prostředí, struktura překladu.

6.Preprocessor a assembler, uživatelské hledisko.

7.Linker, postupy manuálního překladu, využití knihoven.

8.Práce s GNU Make, hlavní vlastnosti.

9. GNU Autotools, Autoconf, Automake, Libtool, M4.

10.Software pro správu verzí - Subversion, GIT.

11.Hyperion cluster, představení, topologie a architektura (HW+SW).

12.Systém správy úloh, shell moduly, paralelní prostředí.

13.Příklady využití clusteru ke zpracování dat.

Osnova cvičení:

1.Linux, systém, principy, struktura, základní příkazy a utility.

2.GNU Bourne-Again Shell, seznámení se skriptovacím jazykem, příkazy.

3.GNU Compiler Collection a GNU C Compiler.

4.Jazyk C a jeho GNU implementace, kompletní seznámení s jazykem.

5.Principy a používání C v GNU prostředí, struktura překladu.

6.Preprocessor a assembler, uživatelské hledisko.

7.Linker, postupy manuálního překladu, využití knihoven.

8.Práce s GNU Make, hlavní vlastnosti.

9. GNU Autotools, Autoconf, Automake, Libtool, M4.

10.Software pro správu verzí - Subversion, GIT.

11.Hyperion cluster, představení, topologie a architektura (HW+SW).

12.Systém správy úloh, shell moduly, paralelní prostředí.

13.Příklady využití clusteru ke zpracování dat.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] C. Alvin: Computer Programming: Learn Any Programming Language in 2 Hours. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2018. ISBN: 1985644916, 9781985644915

[2] T. Roughgarden: Algorithms Illuminated. Soundlikeyourself Publishing, LLC 2019, ISBN-13: 978-0999282946.

Doporučená literatura:

[1] M. Barr, A. Massa: Programming Embedded Systems: With C and GNU Development Tools. 2nd ed., O’Reilly Media, Sebastopol CA USA 2007, ISBN-13: 978-0596009830

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6371006.html