Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Struktura pevných látek

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11SPLA Z,ZK 4 2P+2C
Vztahy:
Úspěšné absolvování nebo získání zápočtu a nevyčerpání všech zkouškových termínů předmětu 11SPLA je podmínkou zápisu na předmět 11DAPL.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Obsahem přednášky je výklad zákonitostí geometrické a fyzikální krystalografie.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Historický úvod.

2.Prvky souměrnosti.

3.Bodové grupy.

4.Krystalové soustavy.

5.Bravaisovy mřížky.

6.Reciproká mřížka.

7.Prostorové grupy.

8.Krystalové struktury.

9.Kapalné krystaly.

10.Fyzikální vlastnosti krystalů.

11.Metody krystalizace.

12.Metody studia struktury krystalů.

13.Vlastnosti makromolekulárních krystalů.

Osnova cvičení:

1.Historický úvod.

2.Prvky souměrnosti.

3.Bodové grupy.

4.Krystalové soustavy.

5.Bravaisovy mřížky.

6.Reciproká mřížka.

7.Prostorové grupy.

8.Krystalové struktury.

9.Kapalné krystaly.

10.Fyzikální vlastnosti krystalů.

11.Metody krystalizace.

12.Metody studia struktury krystalů.

13.Vlastnosti makromolekulárních krystalů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Ch. Hammond.: The Basics of Crystallography and Diffraction, Oxford University Press, 2015.

[2] I. Kraus, J. Fiala: Elementární fyzika pevných látek. ČVUT v Praze, 2017.

Doporučená literatura:

[3] C. Malgrange, C.Ricolleau, M. Schlenker.: Symmetry and Physical Properties of Crystals. Springer, 2014.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6371306.html