Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Stavba pevných látek

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D11SPL ZK 2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Obsahem předmětu je výklad zákonitostí fyzikální krystalografie a její návaznost na krystalografii fyzikální a chemickou.

Požadavky:

Znalosti fyziky pevných látek v rozsahu předmětu 11UFPL.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat znalosti o krystalické stavbě pevných látek a porozumět vztahu struktury krystalických pevných látek a jejich fyzikálních a mechanických vlastností.

Studijní materiály:

Základní:

[1] Kraus, I.: Struktura a vlastnosti krystalů. Academia, Praha 1993

[2] Fiala, J., Mentl, V. Šutta, P.: Struktura a vlastnosti materiálů. Academia, Praha 2003.

Doporučená:

[3] Kraus, I.. Fiala, J.: Elementární fyzika pevných látek. Česká technika, Praha 2016

[4] Kraus, I., Ganev, N.: Technické aplikace difrakční analýzy. Česká technika, Praha 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24950905.html