Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Moderní experimentální metody

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11MEM Z 5 0+5 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do nových měřících metod ve fyzice pevné fáze.

2. Přístrojová technika, principy měřících metod, zpracování naměřených dat.

3. Růst krystalů, příprava vzorků.

4. Polovodiče, měření jejich vlastností a oblasti využití.

5. Metody výzkumu vlastností kovových materiálů.

6. Keramiky a komposity ? charakteristika vlastností.

7. Metody studia vlastností polymerů.

8. Výzkum dielektrických vlastností.

9. Určování parametrů struktury technicky významných látek.

10. Výzkum elektrických a magnetických vlastností látek.

11. Výzkum optických vlastností technických materiálů.

12. Maloúhlový rozptyl neutronů ve fyzice pevných látek.

13. Presentace poznatků na závěrečném semináři.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti: V kurzu se studenti formou praktické návštěvy špičkových laboratoří seznámí se současnými moderními experimentálními metodami ve fyzice pevné fáze a v materiálovém výzkumu. Pozornost bude také věnována přípravě vzorků a růstu krystalů.

Dovednosti: Schopnost orientovat se v současné metodice využívané ve výzkumu pevných látek a pochopení/osvojení základních postupů praktické aplikace presentovaných metod k řešení vybraných problémů výzkumu a vývoje v oblasti FPL a materiálové vědy.

Studijní materiály:

Literatura povinná: G.Schatz, A. Weidinger.? Nuclear Condensed Matter Physics, J. Wiley, 1996,

P. E. J. Flewitt, R. K. Wild: Physical Methods for Materials Characterisation, Second Edition, CRC Press, Philadelphia, 2003.

Doporučená: Aaron. D. Krawitz: Diffraction in Materials Sciences and Engineering, John Wiley &sons, Inc. New York, 2001.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4606306.html