Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Struktura pevných látek 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11SPL1 ZK 3 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Obsahem přednášky je výklad zákonitostí geometrické a fyzikální krystalografie.

Požadavky:

Znalost fyziky pevných látek (alespoň v rozsahu předmětu 11UFPL na FJFI).

Osnova přednášek:

1. Historický úvod.

2. Prvky souměrnosti.

3. Bodové grupy.

4. Krystalové soustavy.

5. Bravaisovy mřížky.

6. Reciproká mřížka.

7. Prostorové grupy.

8. Krystalové struktury.

9. Kapalné krystaly.

10. Fyzikální vlastnosti krystalů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Získat znalosti o krystalické stavbě pevných látek.

Schopnosti:

Porozumět vztahu struktury krystalických pevných látek a jejich fyzikálních a mechanických vlastností.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Kraus, I.: Struktura a vlastnosti krystalů (in Czech), Academia, Praha 1993.

Doporučená literatura:

[2] Giacovazzo, C.: Fundamentals of Crystallography, IUCr, Oxford Univ.Press, 1994.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11289305.html