Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Teorie pevných látek 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11TPL2 ZK 3 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Elektrické, magnetické a tepelné vlastnosti vodivostních elektronů v pevných látkách, Boltzmannova kinetická rovnice, základní transportní jevy, optické vlastnosti pevných látek.

Požadavky:

Kvantová mechanika soustav částic.

Osnova přednášek:

1. Elektrické, magnetické a tepelné vlastnosti souboru vodivostních elektronů pevných látek ve statistické rovnováze.

2. Dynamika vodivostních elektronů ve vnějších polích.

3. De Haasův - van Alphenův jev.

4. Cyklotronová rezonance.

5. Nerovnovážná rozdělovací funkce vodivostních elektronů v pevných látkách.

6. Boltzmannova kinetická rovnice.

7. Rozptyl vodivostních elektronů na vibrující krystalické mřížce a na jejich poruchách.

8. Relaxační doba vodivostních elektronů v kovech a v polovodičích.

9. Základní transportní jevy v pevných látkách.

10. Disperze a absorpce elektromagnetického záření v pevných látkách.

11. Vnitropásové a mezipásové optické přechody v pevných látkách.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti kvantové teorie pevných látek.

Schopnosti:

Kvazičásticová koncepce popisu tepelných, elektrických, magnetických , transportních a optických vlastností pevných látek.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]. Anselm A.I.: Úvod do teorie polovodičů, Academia Praha 1967, Nauka Moskva 1978,

[2]. Harrison W.A.: Solid State Theory, McGraw Hill, New York 1970.

Doporučená literatura:

[3]. Celý J. : Kvazičástice v pevných látkách, VUTIUM Brno 2004,

[4]. Ashcroft N.W., Mermin N.D. : Solid State Physics, Holt, Rinehart and Winston, New York 1976.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24707305.html