Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Seminář a exkurze 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11SMEX1 Z 4 2P+2S
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Exkurze studentů na vybraná pracoviště partnerských vysokých škol a ústavů AV ČR. Studium a praktická demonstrace moderních experimentálních metodik ve fyzice pevných látek. Diskuse nad průběžnými výsledky vlastních výzkumných úkolů, diplomových a doktorandských projektů presentovaných jednotlivými řešiteli a nad zajímavými aktuálními tématy.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Obsahem předmětu jsou přednášky vědeckých pracovníků, učitelů a doktorandů ČVUT zaměřené na tématiku diplomových prací posluchačů katedry inženýrství pevných látek.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti: Přehled o aktualních trendech a výsledcích v jednotlivých oblastech výzkumu.

Schopnosti: Schopnost prezentace vlastních výsledků

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6521506.html