Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Fyzika kovů 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11FKO1 ZK 3 2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrství pevných látek
Anotace:

Obsahem předmětu jsou fyzikální základy nauky o kovech.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Vazbové síly v pevných látkách.

2. Vlastnosti elektronového plynu.

3. Pásová struktura pevných látek.

4. Struktura kovů.

5. Poruchy v krystalech.

6. Difúze.

7. P Elektrické vlastnosti kovů.

8. Tepelné vlastnosti kovů.

9. Magnetismus.

10. Experimentální techniky difrakční analýzy.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Pochopení fyzikálního pozadí specifických vlastností kovů.

Schopnosti:

Orientace v problematice kovových materiálů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]. I. Kraus, Úvod do fyziky kovů. Vydavatelství ČVUT, Praha 1993.

Doporučená literatura:

[2]. M.P.Marder: Condensed Matter Physics. J.Wiley, New York, 2000.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11293005.html