Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doporučený průchod studijním plánem Systémová integrace procesů ve zdravotnictví - kombinované - nástup ke studiu 24/25

Studijní plán: Navazující magisterský studijní program Systémová integrace procesů ve zdravotnictví - kombinované

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu programu.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7KMS1AM Aplikovaná matematika
 
Z,ZK 5 8P+8S Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
F7KMS1EKZ Ekonomické aspekty zdravotnictví
 
Z,ZK 5 8P+8S Z povinný předmět
F7KMS1IZZ Informační zdroje ve zdravotnictví
 
KZ 3 4P+8S Z povinný předmět
F7KMS1MV Metodologie výzkumu
 
KZ 5 8P+4S Z povinný předmět
F7KMS1RNZ Řízení nákladů ve zdravotnictví
 
KZ 5 8P+8S Z povinný předmět
F7KMS1VZ1 Veřejné zdravotnictví I.
 
ZK 5 8P Z povinný předmět
F7KMS1VPZ Vybrané procesy ve zdravotnických zařízeních
 
KZ 2 4P+4S Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7KMS1BE Business English
 
KZ 2 8S L povinný předmět
F7KMS1EZZ Ekonomika zdravotnických zařízení
 
Z,ZK 4 12P+8S L povinný předmět
F7KMS1HZT Hodnocení zdravotnických technologií
 
Z,ZK 4 12P+8S L povinný předmět
F7KMS1OP Odborná praxe
 
Z 2 160XH L povinný předmět
F7KMS1PLPT Přehled lékařské přístrojové techniky
 
Z,ZK 4 12P+8L L povinný předmět
F7KMS1RP Ročníkový projekt
 
Z 3 8S L povinný předmět
F7KMS1RLZ Řízení lidských zdrojů
 
Z,ZK 4 8P+4S L povinný předmět
F7KMS1VZ2 Veřejné zdravotnictví II.
 
Z,ZK 5 8P L povinný předmět
F7KMS1FU Finanční účetnictví zdravotnických zařízení
 
KZ 2 4P+4S L povinně volitelný předmět
F7KMS1TP Týmový projekt
 
KZ 2 8S L povinně volitelný předmět
F7KMS1ZAD Základy analýzy dat
 
KZ 2 8S L povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7KMS1BSCD Biostatistika a metody pro vyhodnocení klinických studií
 
Z,ZK 5 4P+12S Z povinný předmět
F7KMS1EHIS E-Health a informační systémy ve zdravotnictví
 
Z,ZK 5 8P+4S Z povinný předmět
F7KMS1IP Individuální praxe
 
Z 2 80XH Z povinný předmět
F7KMS1LKH Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení
 
Z,ZK 5 12P+8S Z povinný předmět
F7KMS1MZZ Management zdravotnických zařízení
 
Z,ZK 5 8P+8S Z povinný předmět
F7KMS1SDP1 Seminář k diplomové práci I. Z 5 8S Z povinný předmět
F7KMS1EE Ekonomické hodnocení programů zdravotní péče
 
KZ 3 8P+4S Z povinně volitelný předmět
F7KMS1PR Projektové řízení
 
KZ 3 8P+4S Z povinně volitelný předmět
F7KMS1STT Smart technologie a telemedicína ve zdravotnictví
 
KZ 3 8P+4L Z povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7KMS1IZS Integrovaný záchranný systém a medicína katastrof
 
ZK 4 8P L povinný předmět
F7KMS1MZT Management zdravotnické techniky
 
KZ 5 12P+4S L povinný předmět
F7KMS1RKZ Řízení kvality ve zdravotnictví
 
Z,ZK 5 12P+8S L povinný předmět
F7KMS1SDP2 Seminář k diplomové práci II.
 
Z 4 8S L povinný předmět
F7KMS1SZZ Strategie zdravotnických zařízení
 
KZ 2 8P L povinný předmět
F7KMS1DP Zpracování diplomové práce
 
Z 8 4XT L povinný předmět
F7KMS1EM Environmentální management zdravotnických zařízení
 
KZ 2 8P+4S L povinně volitelný předmět
F7KMS1JIP Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky
 
KZ 2 8P+4L L povinně volitelný předmět
F7KMS1BMH Základy modelování ve zdravotnictví
 
KZ 2 8P+4L L povinně volitelný předmět
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1247496523805.html