Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Studijní plán Navazující magisterský studijní program Systémová integrace procesů ve zdravotnictví - kombinované

Studijní program: Systémová integrace procesů ve zdravotnictví Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Doporučený průchod studijním plánem: Systémová integrace procesů ve zdravotnictví - kombinované - nástup ke studiu 24/25
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
F7KMS1 POV 24 SIPZ kombinované povinné 24 V této skupině musíte získat 113 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 28 předmětů
113
Minimální počet kreditů 113
Povinně volitelné předměty
F7KMS1 PV 4S 24 SIPZ kombinované PV 4. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
2
F7KMS1 PV 2S 24 SIPZ kombinované PV 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
2
F7KMS1 PV 3S 24 SIPZ kombinované PV 3. semestr V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity (maximálně 9)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  3)
3
Minimální počet kreditů 7
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023908.html