Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
143ABP Advanced Bachelor Project
 
anglicky Předmět není vypsán
143AMP Advanced Master Project anglicky Předmět je vypsán
D43PMOP_EN Advanced Methods in Watershed Management anglicky Předmět je vypsán
143APE Aplikovaná ekologie česky Z 2 2P Předmět je vypsán
143XAHM Automat. hydropedologických měření česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
143XAZS Automatizované závlahové systémy česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
143BAPT Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
143BAPR Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
143BAPZ Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
143BAPV Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
143BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
D43BOT Botanika, technická dendrologie, fytocenologie
 
česky Předmět není vypsán
143DEOK Dendrologie a ochrana krajiny česky Z,ZK 6 3P+3C Předmět je vypsán
143DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
143EKDE Ekologie a dendrologie
 
česky Předmět není vypsán
D43SAED_EN Environmental Data Collection and Analysis anglicky Předmět je vypsán
143EMAM Environmental Monitoring and Data Assimilation Methods anglicky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
143ENE Environmental engineering anglicky Z,ZK 4 2P+1C Z,ZK 4 2P+1C Předmět je vypsán
D43EHY_EN Experimental Methods in Soil Hydrology anglicky Předmět je vypsán
D43EHY Experimentální hydropedologie česky Předmět je vypsán
143XGOK GIS a ochrana krajiny česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
143GPU GIS a pozemkové úpravy
 
česky Z,ZK 8 4P+3C Předmět není vypsán
143GIPU GIS a pozemkové úpravy česky Z,ZK 7 4P+3C Předmět je vypsán
143GISE GIS in Landscape Engineering anglicky KZ 3 3C Předmět je vypsán
143YKIG GIS v krajinném inženýrství česky KZ 4 3C Předmět je vypsán
143YGKH GIS v krajinném inženýrství
 
česky KZ 3 3C Předmět není vypsán
143GWHM Ground Water Hydraulics and Modelling anglicky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
143GRHY Groundwater Hydraulics
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
D43HYP_EN Hydraulics of Porous Medium anglicky Předmět je vypsán
143HPVO Hydraulika podzemní vody česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D43HYP Hydraulika pórovitého prostředí česky Předmět je vypsán
143XHYS Hydromeliorační stavby česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
143HYP Hydropedologie česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
D43IHY_EN Isotope Hydrology anglicky Předmět je vypsán
D43IHY Izotopová hydrologie česky Předmět je vypsán
143DIPM Master Thesis anglicky Z 28 12C Z 28 12C Předmět je vypsán
D43MMPP_EN Methods of Measurement Small-Scale Surface Processes anglicky Předmět je vypsán
D43MET Metody hodnocení vlivu investic na životní prostředí
 
česky Předmět není vypsán
D43MMPP Metody měření povrchových procesů na malém měřítku česky Předmět je vypsán
D43MHPP Modelování hydrologických procesů v povodí česky Předmět je vypsán
143XMPV Modelování pohybu podzemní vody
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
143YMPP Modelování povrchových procesů Z česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
D43MTN Modelování transportu vody a látek v nasyceném prostředí česky Předmět je vypsán
143XPRO Modely protierozní ochrany
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
D43MEP Monitoring erozních procesů česky Předmět je vypsán
143YOPO Ochrana a organizace povodí česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
143ODKO Odpady a kontaminace česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
D43ODP Odpady, hospodaření s odpady
 
česky Předmět není vypsán
D43PED Pedologie česky Předmět je vypsán
143PED Pedologie česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D43PMOP Pokročilé metody v ochraně a organizaci povodí česky Předmět je vypsán
143DISZ Projekt česky KZ 4 3C Předmět je vypsán
143PSOK Projekt - vodohospodářské stavby v obcích a krajině česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
143PZ01 Projekt 1 česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
143PZ02 Projekt 2 česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
143PVH2 Projekt z vodního hospodářství 2
 
česky KZ 5 4C Předmět není vypsán
143XPDT Projektování na drobných vodních tocích
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
143YPEO Protierozní ochrana česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
143YPVT Proudění vody a transport látek v půdě česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět je vypsán
143XRLP Rizikové látky v půdě česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
143RPZP Rozhodovací procesy v ŽP česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
143RSDT Rybníky a stavby na drobných vodních tocích česky Z,ZK 7 4P+2C Předmět je vypsán
D43SAED Sběr a analýza vybraných environmentálních dat česky Předmět je vypsán
D43TSFP_EN Sediment and Phosphorus Transport in Watersheds anglicky Předmět je vypsán
143SMWM Simulation Methods for Watershed Management
 
anglicky Z,ZK 2 2P Z,ZK 2 2P Předmět není vypsán
143SCR Soil Contamination and Remediation anglicky Z,ZK 2 2P Předmět není vypsán
D43MEP_EN Soil Erosion Monitoring anglicky Předmět je vypsán
143ESP Soil Physics for Engineers anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
143SSP Soil Science and Soil Physics anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
143SRPP Stream Revitalization Principles and Practice
 
anglicky ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
143SCRT Subsurface Contamination & Remediation Technologies anglicky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
143SLWM Sustainable Landscape and Water Management anglicky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
143YTUV Technické úpravy na drobných vodních tocích česky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
D43TEZ Teoretické základy tvorby a ochrany krajiny česky Předmět je vypsán
D43TEZ_EN Theoretical Issues of Landscape Engineering anglicky Předmět je vypsán
D43TPPV_EN Transport Processes in the Subsurface anglicky Předmět je vypsán
143TPVZ Transport Processes in the Vadose Zone anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
D43TSF Transport sedimentu a fosforu v povodích česky Předmět je vypsán
143YTPR Transportní procesy česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
D43TRA Transportní procesy v povrchových a podzemních vodách česky Předmět je vypsán
D43TPPV Transportní procesy v povrchových a podzemních vodách česky Předmět je vypsán
143TOKT Tvorba a ochrana krajiny česky Z,ZK 7 2P+2C Předmět je vypsán
143TOK1 Tvorba a ochrana krajiny
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
143VZHE Vadose Zone Hydrology anglicky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
D43VOH Vodní hospodářství česky Předmět je vypsán
143VK1 Vodní hospodářství krajiny 1
 
česky Z,ZK 6 4P+2C Předmět není vypsán
143VK2 Vodní hospodářství krajiny 2
 
česky Z,ZK 7 4P+2C Předmět není vypsán
143XDZK Vodohospod. důsledky změn klimatu
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
D43VOS Vodohospodářské stavby a malé vodní nádrže česky Předmět je vypsán
143WRME Water Resources Management and Watershed Modelling anglicky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
D43MHPP_EN Watershed Modelling anglicky Předmět je vypsán
143XZAS Závlahové systémy česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
143ZAOS Závlahy a odvodňovací systémy česky Z,ZK 6 4P+2C Předmět je vypsán
D43ZPR Životní prostředí česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11143.html