Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Environmental Data Collection and Analysis

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D43SAED_EN ZK 2P anglicky
Garant předmětu:
David Zumr
Přednášející:
David Zumr
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:

V rámci předmětu se studenti seznámí s moderními technikami monitorování zejména meteorologických, hydrologických a hydropedologických procesů v kulturní krajině a získají teoretický základ týkající se zpracování velkých datových sad. Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou navrhování terénních monitorovacích schémat, optimalizace využití dostupné měřící techniky, analýzy a vizualizace primární environmentální dat tak, aby byla využitelná pro navazující numerické modelování nebo vysvětlení sledovaných procesů. Terénní přístrojové vybavení bude demonstrováno v rámci exkurze na instrumentové experimentální povodí.

Zpracovávána budou historická i aktuální real-time data. Prostorová a časová variabilita bude vyhodnocována pomocí specializovaných softwarů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

•Relevant articles in technical journals

•Software manuals

•Hewitt, C. N. Methods of Environmental Data Analysis, Environmental Management Series, Springer, 2012

•McBean, E. A., Rovers A.F. Statistical Procedures for Analysis of Environmental Monitoring Data and Risk Assessment, Prentice Hall PTR, 1998

•Maindonald J.H., Braun J. Data Analysis and Graphics Using R - An Example-Based Approach, 3rd edn, Cambridge University Press, 2010.

Poznámka:

IZP, VH

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6097106.html