Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Automatizované závlahové systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
143XAZS Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Pavla Schwarzová
Přednášející:
Pavla Schwarzová
Cvičící:
Pavla Schwarzová
Předmět zajišťuje:
katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:

Volitelný předmět pro obor Inženýrství životního prostředí, poskytující základní informace o zavlažování a závlahových systémech. Nadstavba pro zájemce o moderní závlahovou problematiku nebo o zpracování bakalářské práce ze závlah. Výuka probíhá převážně v terénu, na exkurzích nebo diskusí na přednáškách odborníků z praxe. Předmět je vhodným doplněním praktických znalostí i možností spolupráce se studenty z oboru Vodní hospodářství a vodní stavby.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvodní seminář, organizace, podmínky.

2. Druhy zavlažovacích systémů, veličiny, legislativa.

3. Význam závlahových systémů v podmínkách klimatické změny.

4. Závlahové systémy ve městech jako podpora prvků Modro-zelené infrastruktury (zelené střechy, zelené stěny, fasádní kořenové čistírny, aj.)

5. Moderní závlahové systémy v krajině a v zemědělství (prvky mikrozávlahy, pivotové zavlažovací stroje, golfové závlahové systémy).

6. Zkušenosti ze světa, trendy do budoucna.

7. Prezentace studentských exkurzí

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní znalosti o zavlažování, možnosti řešení vodního hospodářství v zahradách rodinných domů. Podrobněji se seznámit se zavlažovacími systémy v praxi a jejich specifiky.

Studijní materiály:

-

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-974

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
B974
místnost TH:B-974

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
B974
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4951806.html