Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Automatizované závlahové systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
143XAZS Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Pavla Schwarzová
Přednášející:
Pavla Schwarzová
Cvičící:
Pavla Schwarzová
Předmět zajišťuje:
katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:

Volitelný předmět pro obor Inženýrství životního prostředí, poskytující základní informace o zavlažování a závlahových systémech. Nadstavba pro zájemce o moderní závlahovou problematiku nebo o zpracování bakalářské práce ze závlah. Výuka probíhá převážně v terénu, na exkurzích nebo diskusí na přednáškách odborníků z praxe. Předmět je vhodným doplněním praktických znalostí i možností spolupráce se studenty z oboru Vodní hospodářství a vodní stavby.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvodní seminář, organizace, podmínky.

2. Druhy zavlažovacích systémů, veličiny, legislativa.

3. Význam závlahových systémů v podmínkách klimatické změny.

4. Závlahové systémy ve městech jako podpora prvků Modro-zelené infrastruktury (zelené střechy, zelené stěny, fasádní kořenové čistírny, aj.)

5. Moderní závlahové systémy v krajině a v zemědělství (prvky mikrozávlahy, pivotové zavlažovací stroje, golfové závlahové systémy).

6. Zkušenosti ze světa, trendy do budoucna.

7. Prezentace studentských exkurzí

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní znalosti o zavlažování, možnosti řešení vodního hospodářství v zahradách rodinných domů. Podrobněji se seznámit se zavlažovacími systémy v praxi a jejich specifiky.

Studijní materiály:

-

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4951806.html