Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Modelování hydrologických procesů v povodí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D43MHPP ZK 2C česky
Garant předmětu:
David Zumr
Přednášející:
Václav David, David Zumr
Cvičící:
Václav David, David Zumr
Předmět zajišťuje:
katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:

Prakticky orientovaný kurz seznámí studenty s vybranými numerickými modely pro simulaci hydrologických a transportních povrchových i podpovrchových procesů na měřítku malého povodí. Studenti budou využívat dostupná data a modely pro prostorově i časově distribuovaný popis simulovaných dějů. Zaměření konkrétní úlohy i metoda řešení problému budou individuálně upraveny podle tématu výzkumného záměru studenta.

Simulace hydologických procesů v povodí budou realizovány v prostředí některého z programů MIKE SHE, Hydrogeosphere, Hydrus nebo WMS. Příprava dat a vizualizace výstupů v prostředí ArcGIS.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•Relevantní články v odborných časopisech indexovaných v databázi Web of Science.

•Manuály k programům

Doporučená literatura:

•Elizabeth M. Shaw, Keith J. Beven, Nick A. Chappell, Rob Lamb. Hydrology in Practice, Fourth Edition. CRC Press. 2011.

•David R Maidment, Arc Hydro: GIS for Water Resources. Esri Press; 3rd edition (August 1, 2002).

Poznámka:

IZP

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6025906.html