Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Izotopová hydrologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D43IHY ZK 1P+1C česky
Garant předmětu:
Martin Šanda
Přednášející:
Michal Sněhota, Martin Šanda
Cvičící:
Michal Sněhota, Martin Šanda
Předmět zajišťuje:
katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:

Předmět studenty seznámí s principy moderních metod izotopové hydrologie stabilních i nestabilních izotopů ve vodách pro určení pohybu vody v prostředí. Studenti se seznámí s metodami terénních odběrů přírodních vzorků i přípravy umělých stopovačů na bázi stabilních izotopů. Studenti využijí metodu laserové spektroskopie stabilních izotopů vodíku a kyslíku ve vodách. Studentům budou přednesena problematika dalších izotopů přítomných ve vodách a jejich využití pro odhad stáří podzemní vody, či indikaci podílu podzemních vod na tvorbě celkového odtoku. Součástí předmětu bude zpracování naměřených dat metodami izotopové separace odtoku, průměrné doby zdržení vody v povodí a odhad výparu v podmínkách laboratoře. Studenti budou řešit samostatnou nebo týmovou úlohu s realizací měření v terénu nebo v laboratoři při experimentu průniku látky porézním prostředím včetně analýzy získaných dat a prezentace výsledků. Součástí výuky jsou exkurze na experimentální povodí a lokality.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•Kendall C. and McDonnell J. J., editors. (1998) Isotope Tracers in Catchment Hydrology. Elsevier Science B. V.,Amsterdam.

•Environmental Isotopes in the Hydrological Cycle, IAEA, Vienna. http://www-naweb.iaea.org/napc/ih/IHS_resources_publication_hydroCycle_en.html

•Relevantní články v odborných časopisech indexovaných v databázi Web of Science.

•Manuály k přístrojům a zařízením využívaným pro realizaci experimentů.

Doporučená literatura:

•Kirkby, M. J., Hillslope Hydrology (1991), Wiley.

Poznámka:

VH

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6026006.html