Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dendrologie a ochrana krajiny

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
143DEOK Z,ZK 6 3P+3C česky
Garant předmětu:
Martin Dočkal
Přednášející:
Martin Dočkal, Jan Halík, Barbora Jáchymová
Cvičící:
Martin Dočkal, Jan Halík
Předmět zajišťuje:
katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:

Předmět představuje syntézu témat týkajících se aplikované ekologie a současně dendrologie, zaměřené na praktické využití v tvorbě a ochraně krajiny i v rámci urbanizovaných celků.

Požadavky:

Podmínkou absolvování předmětu je docházka na cvičení včetně naplánovaných exkurzí. V rámci tematických cvičení studenti zpracují jednoduché praktické úlohy v krajině a rovněž zhodnocení vegetace v dané lokalitě.

Osnova přednášek:

Část OCHRANA KRAJINY

Ovzduší – kvalita, vlivy, měření, důsledky

Vztah živých ekosystémů a výstavby.

Stabilita krajiny, její vývoj – sukcese

Antropogenní vlivy na krajinu (zemědělství, myslivost, rybníkářství)

Doprava a migrační prostupnost krajiny

Ekologické důsledky změny klimatu

Stavby a vliv na krajinu

Energetika, využívání zdrojů na Zemi

Těžba nerostných surovin

Rekultivace krajiny po antropogenních zásazích

Ochrana přírody

Ochrana vod

Část DENDROLOGIE

Úvod – dendrologie – uplatnění dendrologie v krajinném plánování

Systematika názvosloví rostlin, areálová biogeografie

Rostlinná a lesní společenstva, vegetační stupně

Inventarizace dřevin, hodnocení dřevin u sídel a v krajině

Použití a volba dřevin v krajině a v intravilánu

Zakládání výsadeb a následné způsoby údržby, ošetřování stromů

Osnova cvičení:

Udržitelnost rozvoje

Migrační prostupnost krajiny – EXKURZE

Voda

Atmosféra

Těžba surovin – LIMITY TĚŽBY

Ochrana přírody

DENDROLOGIE

Praktické ukázky v terénu

Cíle studia:

Cílem je provázat technickou praxi stavebního inženýra s živou složkou prostředí a upozornit na konflikty společnosti a životního prostředí.

Studijní materiály:

Prach K., Štech M., Říha. Ekologie a rozšíření biomů na Zemi, Scientia 2009 ISBN: 978-80-86960-46-3

Koch K. - Dendrologie, BiblioLife, 2009 - ISBN: 9781115271202

Fér, Rohon, Biologie, botanika, dendrologie,ČVUT, 2002 - ISBN 80-01-02569-1

Begon,M.- Townsend,C: Ekologie, jedinci, populace a společenstva, Olomouc, 1997 - ISBN 8070676957

Internetové prezentace k předmětu Fakulty stavební ČVUT v Praze - http://storm.fsv.cvut.cz/

Poznámka:
Další informace:
https://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/bakalarske-studijni-programy/stavebni-inzenyrstvi-bc/inzenyrstvi-zivotniho-prostredi-bc/ekologie-a-dendrologie/?lang=cz
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-685

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B685
St
místnost TH:B-685

14:00–15:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B685
místnost TH:B-685

16:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B685
místnost TH:B-685

14:00–15:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B685
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5565706.html