Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikovaná ekologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
143APE Z 2 2P česky
Garant předmětu:
Tomáš Dostál
Přednášející:
Tomáš Dostál
Cvičící:
Tomáš Dostál
Předmět zajišťuje:
katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:

Objasnění základních ekologických pojmů, postavení ekologie v systému věd,ekosystém jako základní článek transformace energie v pozemském ekosystému, přírodní zdroje, ekologické faktory, biochemické cykly hlavních látek, vztah antropogenní činnosti ekosystému. Primární a sekundární sukcese v krajinném systému. Příklady řešení ekologických krizí, revitalizace a renaturalizace ekosystémů, mezinárodní ekologická spolupráce.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Úvod do tématu životního prostředí

Globalizace, rovnováha ve světě

Obecné ekologické principy, společenstva, vývoj a jeho podstata

Člověk jako součást přírody

Trvale udržitelný rozvoj

Vztah mezi trvale udržitelným rozvojem, ekonomikou a udržitelnou společností

Vývoj krajiny a jeho zákonitosti a dopady

Vztah mezi krajinou a člověkem

Problematika a principy povodní a retence krajiny

Podstata retence krajiny a sucha

Vegetace a její využití v intravilánu i volné krajině

Odpadové hospodářství - základní principy

Klimatická změna a její význam pro člověka

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Objasnění základních ekologických pojmů a souvislostí.

Studijní materiály:

!Begon,M.- Harper,J.- Townsend,C: Ekologie, jedinci, populace a společenstva, Olomouc: Universita J.Palackého, 1986 - 949 s.,

?Odum,E.P.: Základy ekologie, Praha: Academia, 1977 - 733 s.,

?Simmons,I.G.: The ecology of Natural Resources, N. Y. Edward Arnold Publishers,1974

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:A-833

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
A833
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24309405.html