Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Hydraulika podzemní vody

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
143HPVO Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Martin Šanda
Přednášející:
Martin Šanda
Cvičící:
Martina Sobotková, Martin Šanda
Předmět zajišťuje:
katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:

Předmět se zabývá problematikou proudění vody v nasyceném horninovém prostředí. Úvod předmětu je věnován teoretickému základu a matematickému popisu proudění podzemní vody. Další část je věnována zjednodušeným řešením základních úloh - proudění zvodněmi s volnou a napjatou hladinou, průsak zemním blokem, proudění v okolí studní. V závěru semestru se studenti seznámí s metodou numerického modelování proudění podzemní vody, pomocí specializovaného software zpracují samostatnou úlohu.

Požadavky:

Účast na cvičeních, zpracování zadaných úloh

Osnova přednášek:

1.Úvod do hydrauliky podzemní vody, základní světový přehled, aplikace úloh

2.Význam podzemní vody, druhy podpovrchové vody, klasifikace zvodní

3.Darcyho zákon, parametry nasyceného porézního prostředí, homogenita, izotropie

4.Matematický popis 3D proudění podzemní vody – rovnice kontinuity

5.Dupuitovy postuláty – plošné proudění, rovnice neustáleného plošného proudění

6.Průsak hrází, Pavlovského metoda

7.Girinského potenciál, rovnice kontinuity pro rotačně symetrické proudění

8.Proudění v okolí studny v kolektoru s napjatou hladinou a přetokem

9.Nestacionární plošné proudění – Boussinesquova rovnice

10.Nestacionární rotačně symetrické proudění, čerpací zkoušky

11.Numerické modelování proudění podzemní vody, základ modelu MODFLOW

12.Seznámení se software pro simulaci proudění podzemní vody

13.Celkové shrnutí přednášených témat

Osnova cvičení:

1.Parametry porézního prostředí – pórovitost, číslo pórovitosti, koeficient hydraulické vodivosti

2.Proudění vody ve zvodních s napjatou hladinou – obdoba úloh experimentálních

3.Hydraulický přístup, průsak hrází se svislými stěnami – vysvětlení, Dupuitovy postuláty

4.Průsak hrází lichoběžníkového tvaru

5.Průsak blokem zeminy s vlivem infiltrace

6.Girinského potenciál – aplikace pro úlohu rovinného proudění ve zvodních, řešení studní

7.Proudění podzemní vody v okolí soustavy studní, řešení studní v blízkosti hranice

8.Úvod do numerického modelování – ukázka software – poč. učebna

9.Testovací úloha – řešení společné

10.Zadání samostatné úlohy proudění podzemní vody a konzervativního transportu znečištění

11.Řešení samostatné úlohy

12.Řešení samostatné úlohy

Cíle studia:

Schopnost aplikace získaných poznatků při řešení problémů proudění podzemní vody.

Studijní materiály:

Valentová, J.2018: Hydraulika podzemní vody, 4. přepracované vydání, Praha: ČVUT

Bear, J. 2012: Hydraulics of Groundwater (PDF), Dover Publications, ISBN 9780486136165

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-206

11:00–12:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C206
Út
místnost TH:B-691

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B691
St
místnost TH:B-691

12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B691
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24839005.html