Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Bakalářská práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
143BAPV Z 12 10C česky
Garant předmětu:
Tomáš Dostál
Přednášející:
Milena Císlerová, Václav David, Martin Dočkal, Tomáš Dostál, Barbora Jáchymová, Petr Kavka, Petr Koudelka, Josef Krása, Pavla Schwarzová, Michal Sněhota, Martina Sobotková, Martin Šanda, Jana Valentová, Adam Vokurka, David Zumr
Cvičící:
Milena Císlerová, Václav David, Martin Dočkal, Tomáš Dostál, Barbora Jáchymová, Petr Kavka, Petr Koudelka, Josef Krása, Pavla Schwarzová, Michal Sněhota, Martina Sobotková, Martin Šanda, Jana Valentová, Adam Vokurka, David Zumr
Předmět zajišťuje:
katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:

Závěrečná práce bakalářského studia, která zpravidla navazuje na předdiplomní projekt. Zadání si student zvolí z nabízené nabídky odborných témat jednotlivých kateder. Konkrétní vyučující BP následně vede a kontroluje studenta při samostatném zpracování zadaného tématu.

Požadavky:

Splnění podmínek zapsání BP - získání všech povinných zkoušek, zápočtů a získání potřebného počtu kreditů

Osnova přednášek:

Přednášky nejsou. Student pracuje ve spolupráci a podle pokynů svého vedoucího bakalářské práce na zadaném tématu

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Zúročit vědomosti a dovednosti získané během studia a prokázat schopnost samostatné práce v úrovni bakalářského titulu.

Studijní materiály:

Povinné a doporučené podklady ke zpracování bakalářské práce jsou součástí zadání bakalářské práce, které je vedoucím práce specifikováno podle konkrétního tématu na začátku semestru.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4638906.html