Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metody měření povrchových procesů na malém měřítku

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D43MMPP ZK 2P česky
Garant předmětu:
Petr Kavka
Přednášející:
Petr Kavka, Josef Krása, David Zumr
Cvičící:
Petr Kavka, Josef Krása, David Zumr
Předmět zajišťuje:
katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:

Cílem je studenty seznámit s jednotlivými složkami procesu povrchového odtoku a eroze. Podmínkami za kterých tyto procesy vznikají, jaké jsou možnosti měření a způsoby jejich modelování.

Požadavky:

závěrečná zpráva

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti budou zapojeni do pracovních týmů aby si osvojili postupy měření a budou zpracovávat samostatnou úlohu zaměřenou na vyhodnocení a modelování.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•Relevantní články v odborných časopisech indexovaných v databázi Web of Science.

•Manuály k přístrojům a zařízením využívaným pro realizaci experimentů.

•ISERLOH, T., al.., 2013: European small portable rainfall simulators: A comparison of rainfall characteristics [online]. Catena, 2013. [cit. 24. 10. 2013 ]. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1016/j.catena.2013.05.013

Doporučená literatura:

•Strauss, P., Pitty, J., Pfeffer, M., Mentler, A. (2000): Rainfall Simulation for Outdoor Experiments.In: Jamet,P., Cornejo, J.:Current research methods to assess the environmental fate of pesticides:329-333

•Maindonald J.H., Braun J. Data Analysis and Graphics Using R - An Example-Based Approach, 3rd edn, Cambridge University Press, 2010.

•Pandey, A., Himanshu, S. K., Mishra, S. K., & Singh, V. P. (2016). Physically based soil erosion and sediment yield models revisited. Catena, 147, 595–620. https://doi.org/10.1016/j.catena.2016.08.002

Poznámka:

IZP

Další informace:
http://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6025506.html