Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Experimental Methods in Soil Hydrology

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D43EHY_EN ZK 1P+1C anglicky
Garant předmětu:
Michal Sněhota, Martin Šanda
Přednášející:
Michal Sněhota, Martin Šanda
Cvičící:
Michal Sněhota, Martin Šanda
Předmět zajišťuje:
katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:

Předmět poskytuje přehled o různých typech měření v hydropedologii, klimatologii, hydrologii a hydropedologii pro terénní a laboratorní podmínky. Součástí je ukázka vyspělých laboratorních automatizovaných systémů měření v hydropedologii. Navazující jsou praktická cvičení v zapojování a progamování automatické techniky v rámci laboratorních experimentů.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:

1. Úvod do monitorování životního prostředí a asimilace dat

2. Techniky sběru dat (na místě, dálkový průzkum; v reálném čase, on-line, off-line)

3. Sledování meteorologických charakteristik (srážky, teplota, vítr, vlhkost vzduchu)

4. Metody izotopové hydrologie (včetně analýzy stabilních izotopů)

5. Monitorování charakteristik toku (městská infrastruktura, městské toky)

6. Monitorování charakteristik kvality vody (včetně sedimentů)

7. Monitorování ekologických charakteristik (biologická společenstva, ekomorfologie toku)

8. Monitorování hydrologických veličin půdy (obsah vody, vodní potenciál)

9. Hodnocení hydraulických vlastností půdy (retenční křivka, hydraulická vodivost).

10. Neinvazivní zobrazování půdy (rentgenová tomografie, neutronové zobrazování, magnetická rezonance).

11. Analýza nejistot a šíření monitoringu (zdroje nejistot, metody analýzy nejistot, metody šíření).

12. Analýza časových řad

13. Případové studie

Osnova cvičení:

1. Úvod do monitorování životního prostředí a asimilace dat

2. Techniky sběru dat (na místě, dálkový průzkum; v reálném čase, on-line, off-line)

3. Sledování meteorologických charakteristik (srážky, teplota, vítr, vlhkost vzduchu)

4. Metody izotopové hydrologie (včetně analýzy stabilních izotopů)

5. Monitorování charakteristik toku (městská infrastruktura, městské toky)

6. Monitorování charakteristik kvality vody (včetně sedimentů)

7. Monitorování ekologických charakteristik (biologická společenstva, ekomorfologie toku)

8. Monitorování hydrologických veličin půdy (obsah vody, vodní potenciál)

9. Hodnocení hydraulických vlastností půdy (retenční křivka, hydraulická vodivost).

10. Neinvazivní zobrazování půdy (rentgenová tomografie, neutronové zobrazování, magnetická rezonance).

11. Analýza nejistot a šíření monitoringu (zdroje nejistot, metody analýzy nejistot, metody šíření).

12. Analýza časových řad

13. Případové studie

Cíle studia:

Předmět poskytuje přehled o různých typech měření v hydropedologii, klimatologii, hydrologii a hydropedologii pro terénní a laboratorní podmínky. Součástí je ukázka vyspělých laboratorních automatizovaných systémů měření v hydropedologii. Navazující jsou praktická cvičení v zapojování a progamování automatické techniky v rámci laboratorních experimentů.

Studijní materiály:

•HILLEL, Daniel. Environmental soil physics. San Diego: Academic Press, ©1998. xxvii, 771 s. ISBN 0-12-348525-8.

•Relevant articles in journals covered by Web of Science.

•JURY, William A. a Robert HORTON. Soil physics. 6th ed. Hoboken: John Wiley & Sons, ©2004. xiv, 370 s. ISBN 0-471-05965-X.

•WARRICK, Arthur W., ed. Soil physics companion. Boca Raton: CRC Press, ©2002. 389 s. ISBN 0-8493-0837-2.

•HILLEL, Daniel. Introduction to soil physics. San Diego: Academic Press, ©1982. xiii, 364 s. ISBN 0-12-348520-7.

Poznámka:

IZP

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6096406.html