Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Modelování transportu vody a látek v nasyceném prostředí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D43MTN ZK 2P česky
Garant předmětu:
Jana Valentová
Přednášející:
Jana Valentová
Cvičící:
Jana Valentová
Předmět zajišťuje:
katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Anotace:

Předmět je zaměřen na využití metody numerického modelování při řešení problematiky proudění podzemní vody a transportu látek v nasyceném hydrogeologickém prostředí.

Požadavky:

Výhodou je absolvování povinného předmětu 143HPVO - není nezbytně nutné.

Osnova přednášek:

Teorie proudění podzemní vody a transportu látek

Matematický popis ustáleného i neustáleného proudění v heterogenním horninovém prostředí

Matematický popis transportu rozpuštěných látek v podzemní vodě

Numerické metody pro řešení řídících rovnic

Význam numerických modelů pro řešení praktických úloh

Tvorba konceptuálního modelu, volba software

Vstupní data, okrajové a počáteční podmínky, tvorba modelu

Kalibrace a verifikace modelu

Simulace a vyhodnocení výstupů

Osnova cvičení:

Samostatná práce se specializovaným software.

Cíle studia:

Schopnost řešit praktický problém za pomoci vhodných programových prostředků.

Studijní materiály:

BEAR, Jacob., VERRUIJT, Arnold. Modeling Groundwater Flow and Pollution. D. Reidel Publishing Company, ©1990, 414s. ISBN 1-55608-015-5.

Manuály k poskytnutým software

PINDER, George F., CELIA, Michael A.. Subsurface Hydrology. John Wiley & Sons, ©2006, 468s. ISBN 0-471-74243-0.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6027206.html